Planlegger for en tøff høst og vinter – kutter i tilbudet

Widerøe har opplevd en god sommer, men tror det kan bli tøffere tak i høst og vinter. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norsk og internasjonal luftfart går en usikker høst og vinter i møte. Det tar Widerøe konsekvensen av, og reduserer setekapasiteten på kommersielle ruter med 10 prosent.

Dette skjer selv om selskapet i en melding mandag skriver at det er fornøyd med sommersesongen, og at selskapet merket at en større andel av de tilbudte setene ble solgt i august.

Da reiste i alt 298 000 passasjerer med Widerøe.

«Vi er realistisk»

Billettsalget etter sommerferien er så langt ikke påvirket av redusert kjøpekraft. Etterspørselen etter flyreiser har holdt seg overraskende stabilt gjennom sommeren og ut august, melder selskapet.

Men:

– Vi er likevel realistiske og forbereder oss på at redusert kjøpekraft utover høsten vil etter hvert også påvirke etterspørselen etter flyreiser, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe.

Han forklarer alvoret i situasjonen slik:

Godt og dårlig vær

– Sommeren gikk bra og bedre enn forventet. Det er fremdeles usikkert om det er nok til å ta oss igjennom de krevende høst og vintermånedene som ligger foran oss, sier Nilsen.

Takket være en god juli og august i Nord-Norge, og vått vær over en stor del av Sør-Norge i den samme perioden, har nordmenn rørt på seg i ferieukene. Det profiterer et innenriksselskap som Widerøe på:

Svekket kjøpekraft

– Vi ser at klassiske nordnorske destinasjoner som Lofoten har gjort det svært bra i år. I tillegg har dårlig sommervær i sør påvirket etterspørselen etter utenlandsreiser, noe Widerøes utenlandssatsinger nyter godt av. Nordmenn har prioritert flyreiser og ferie gjennom sommeren, sier Nielsen.

Selskapet mener at det er større usikkerhet knyttet til hvordan dette vil gi utslag utover høsten. Redusert kjøpekraft vil også kunne påvirke etterspørselen etter reiser, og ferie og fritidsreiser påvirkes erfaringsmessig i større grad av konjunkturer.

Ned 10 prosent

– Salgstallene etter sommerferien indikerer at nordmenn fremdeles prioriterer reiser, men vi planlegger for at etterspørselen vil påvirkes negativt utover høst og vinter, i tillegg til naturlige sesongsvingninger, sier Nilsen.  

Widerøe vil redusere kapasiteten med cirka 10 prosent på kommersielle ruter i høst og vinter, sammenlignet med samme periode i 2022. Dette, mener selskapet, er i tråd med bransjen ellers og totalkapasiteten både innenlands og utenlands reduseres fremover.

Anbudsrutene blir ikke redusert.