Vil doble taxfree-kvoten for nordmenn igjen

Nordmenn har fått halvert taxfree-kvote på tobakksvarer. Nå kommer krav om at kvoten blir utvidet igjen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Inntektene fra taxfree-salget er med på å holde liv i de fleste flyplassene i Norge. Men, etter at kvotene ble redusert i fjor, har inntektene sviktet dramatisk.

Derfor vil selskapet som driver det meste av det avgiftsfrie salget i Avinor, Travel Retail Norway (TRN), nå doble kvotene på tobakksvarer igjen.

Selskapet er bekymret over at norske flyplasser nå har em kraftig svekket inntjening på taxfree.

Må ha kvoteøkning

TRN er ikke i tvil om hva årsaken er og hva resepten for å få snudd dette, er:

Salget av tobakksvarer har stupt etter at Støre-regjeringen i fjor besluttet å halvere tobakkskvoten – men bare for nordmenn.

LES OGSÅ: Ble sliten av å vente – krevde penger for tort og svie

– Svikten i inntektene i forhold til normalt er på 20 prosent. Ingenting tyder på at det skal bli så mye bedre med det første – med mindre regjeringen foreslår kvoteøkninger i statsbudsjettet for neste år. At tobakken går tilbake til normalen ville gjort at flere handlet i Norge og at inntektene til Avinor øker, sier viseadministrerende direktør i Travel Retail Norway, Haakon Dagestad, til flysmart24.

Går med tap

Avinor har nettopp lagt frem sitt kvartalsregnskap, der konsernet omtaler sin økonomiske situasjon som «krevende.»

Inntektene fra såkalt kommersiell drift – taxfree, parkering og servering – er avgjørende for å holde liv i de fleste av Avinors flyplasser. Pengene fra spesielt taxfree-handelen har vært brukt til å drifte tapsflyplassene.

LES OGSÅ: «Vil gi nordmenn dyrere billetter og dårligere flytilbud»

Konsernsjef Abraham Foss peker spesielt på at de reduserte inntektene fra taxfree-salget rammer hardt. Disse er nå på 400 millioner kroner mindre i året. Det hovedsakelig fordi salget sviktet da kvotene for tobakk ble halvert fra 2023.

Vil doble kvoten

Nå mener Dagestad at det er på tide å gjøre drastiske grep igjen, og benytte et begrep som finansminister Trygve Slagsvold Vedum kjenner godt:

Reversering.

Dagestad vil rett og slett at regjeringen, i forbindelse med sitt forslag til statsbudsjett for neste år, foreslår å doble kvotene for tobakk.

LES OGSÅ: Ferietabben gjør at du kan tape flere titusen kroner

Det vil for sigaretter bety at kvoten ikke lenger er 100 sigaretter, men 200 sigaretter slik det var før kuttet.

Stå for halvparten

I Finansdepartementet vil man ikke kommentere selve kravet, men seniorrådgiver Mark Berger i departementets kommunikasjonsenhet har sendt oss denne eposten mandag:

«Forslag til eventuelle endringer knyttet til skatt og/eller avgifter, både generelt og spesielt, vil bli gjort rede for i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett. Forslag til statsbudsjett for 2024 vil bli lagt frem 6. oktober.»

Dagestad sier at det er en kjennsgjerning at de kommersielle inntektene for Avinor har stor betydning.

«Taxfree-salget står for rundt 50 prosent av inntektene»

Haakon Dagestad. Foto : TRN

Disse inntektene sikrer flyplassdriften i Norge, sammen med avgiftene flyselskapene bruker for å benytte seg av Avinors flyplasser.

– Av den samlede kommersielle inntektene står taxfree-salget for rundt 50 prosent, sier Dagestad.

Bare for nordmenn

Det spesielle ved de nye kvotene er at halveringen av tobakksvarer kun gjelder for nordmenn, som ikke er bosatt i utlandet. Nordmenn kan nå ta med seg bare 100 sigaretter eller 125 gr snus tollfritt inn i landet.

Utlendinger, derimot, kan ta med 200 sigaretter slik som før. Men bare hvis de er kjøpt i utlandet.

LES OGSÅ: Massivt salg av flybilletter i høst og vinter er nå i gang

Regjeringen har vist til at det er en tollavtale – en konvensjon – fra 1954 som gjør at denne forskjellsbehandlingen oppstår.

Den pålegger avtalepartene å åpne for toll- og avgiftsfri innførsel av blant annet 200 sigaretter eller 250 gr. andre tobakksvarer. Den kan ikke norske myndigheter se bort fra.

Også nordmenn med lengre opphold i utlandet, kan ta med samme mengde, kjøpt på samme betingelser.