Ble sliten av å vente – krevde penger for tort og svie

Er det mulig å sette frem krav om erstatning fra flyselskap eller Avinor når man ikke har vært på reise? Ja, men kravene får som regel en ventet skjebne. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det er normalt sett folk som reiser med fly som krever erstatning når det oppstår krøll i forbindelse med reisen. Det å ha reist er rett og slett en forutsetning for å kunne kreve noe som helst fra flyselskap eller flyplass.

Ikke slik i denne saken. Her er det snakk om et krav som begrunnes med «tort og svie» av en som ikke satte sine ben om bord på flyet saken gjaldt, men ble utslitt av å vente på flyplassen.

Mannen hadde møtt opp på Oslo Lufthavn for å hente sin søster. Han måtte vente så lenge på at hun kom ut fra bagasjeutleveringen at reisen til hjemmet måtte endres.

Rett og rimelig

Så lenge ble ventetiden at de måtte ta inn på hotell på hjemveien. Derfor mente han at det bare var rett og rimelig at enten flyselskapet Norwegian eller Avinor dekket utgiftene de fikk i den forbindelse, som var på 3 100 kroner.

Det har begge instanser sagt nei til, og derfor forsøkte han seg med å vinne frem med kravet ved å sende den inn til flyklagenemnda.

Det er ikke ofte klagenemnda ikke klarer å finne en juridisk knagg for å avgjøre om kunden har krav på erstatning eller ikke. Her gir den imidlertid opp.

Ventet og ventet

Saken dreide seg om at mannen skulle ta imot søsteren på Gardermoen. Flyet kom i rute, men ifølge mannen tok det 1 time og 45 minutter før den reisende kom ut av ankomsthallen.

Det hadde angivelig vært bagasjetrøbbel, og passasjerene hadde stått ved bagasjebåndet og ventet.

Fordi det tok så lang tid før søsteren dukket opp, forsøkte mannen å skaffe seg informasjon om hva årsaken kunne være.

Han fant ingen informasjon, verken på opplysningstavlen eller ved annet oppslag mens han sto og ventet. Klager visste ikke om søsteren hans hadde kommet med på flyet eller om hun hadde blitt syk.

Ingen hjelp å få

Han anfører i klagen at han henvendte seg til Norwegian i avgangshallen, men der var det ingen hjelp å få.

Han fikk beskjed om at de ikke kunne si noe om søsteren hadde vært med flyet, og sa heller ikke noe om bagasjeforsinkelsene.

Han fikk etter hvert en sms fra en annen passasjer om søsteren. Det ble så stor forsinkelse at de måtte ta inn på hotell på hjemveien. Han anfører at hans søster var utmattet og han selv var meget sliten.

Denne utgiften, hotell og mat, mente han at enten Norwegian eller Avinor skulle betale.

Hadde ikke reist

For Norwegian var det enkel sak: De sjekket i passasjerlisten, og der sto ikke mannens navn. Dermed var det kravet uaktuelt.

Avinor henviser på sin side til at det er flyselskapene selv som melder inn opplysningene som fremvises på monitorene over bagasjebåndene, og at det ellers er selskapene som er ansvarlig for utlevering av bagasje.

Derfor avviser også Avinor kravet.

Kastet kortene

Flyklagenemnda må også kaste kortene, noe den gjør uhyre sjelden.

Den mener at saken faller utenfor nemndas kompetanse fordi den ikke gjelder rettigheter passasjerer har i medhold av luftfartsloven.

Heller ikke omfattes den av avtale om yting av tjenester. eller forskriftene for flyklagenemnda.

Derfor har nemnda rett og slett avvist å behandle mannens krav.