Avinor: Flytilbudet vil være svekket i mange år fremover

Det vil ta flere år enn først ventet å få flytrafikken opp på nivå før pandemien, mener Avinor nå. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Etter at korona-smitten slo ut flytilbudet over hele kloden, har industrien jobbet intenst for å komme på vingene igjen og på nivået før pandemien.

Ruter ble stanset, ansatte sagt opp eller permittert og flyparken ble satt på bakken i påvente av at pandemien skulle komme under kontroll. Det tok tid.

Vurderingene var mange. Etter hvert landet Avinor og resten av industrien på at det ikke var grunnlag til å håpe på full gjenreisning igjen før i 2024.

Må vente i fem år

Nå gjelder ikke den vurderingen lenger. Dette er vurderingen fra Avinor i dag:

De som hadde håpet på normale tilstander igjen må vente ytterligere fire-fem år før flyaktiviteten og flytilbudet er tilbake slik vi var vant med.

Nå snakker Avinors ledelse nemlig om at trafikken ikke er tilbake på tilsvarende nivå som før pandemien før i 2027/2028.

Det er i forbindelse med siste kvartalsregnskap for Avinor at konsernet kommer med denne kalddusjen. Her letter man på sløret og forteller om fortsatte problemer for flymarkedet fremover.

Må vente til 2029?

– Avinor har nå gjort en ny vurdering av den langsiktige utviklingen, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise, til flysmart24.

Han viser til at nye prognoser har tvunget seg frem på grunn av den senere tids mer pressede privatøkonomi:

– Viktige forhold som påvirker den nærmeste tiden er svakere økonomiske utsikter, prisstigninger og således redusert kjøpekraft. Spesielt den siste tids renteutvikling har skapt usikkerhet rundt trafikkveksten fremover. En svekket norsk krone legger en demper på nordmenns reiser til utlandet, men kan virke stimulerende på innkommende turisme, sier Riise.

Flyr-konkursen spiller inn

Avinor ser også på internasjonale vurderinger når konsernet nå mener at det vil ta lengre tid enn antatt å gjenreise trafikken:

– Prognosen for 2025 og utover ble sist oppdatert i oktober 2022. Grunnen til at vi ikke har oppdatert den før nå, er blant annet at trafikken har utviklet seg omtrent som forventet, og vi ville avvente mer informasjon som kunne påvirke det mer langsiktige bildet. I mellomtiden har Flyr gått konkurs, billettprisene har økt, og det er liten bevegelse i krigen i Ukraina, sier Riise.

Han viser til at den europeiske flysikringstjenesten, Eurocontrol, i sine siste prognoser forutsetter at situasjonen varer frem til 2029.

Stor usikkerhet

– I den forrige prognosen for utland antok vi at utlandstrafikken ville komme to år med ekstraordinær vekst i utenlandstrafikken i 2024-2025. Dette ser nå mindre sannsynlig ut, og veksttakten fremover kan bli lavere enn antatt i prognosene fra høsten 2022.

Riise ser ikke bort fra at tidspunktet for normalisering kan bli ytterligere forskjøvet.

– Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til norsk økonomi, med kronekurs, rentenivåer og kostnader for husholdningene. Dette fører igjen til stor usikkerhet rundt tidspunktet for når flytrafikken er tilbake til 2019-nivå. Dette kan selvfølgelig skyves både frem og tilbake i tid, avhengig av hvordan de ulike forutsetningene vi har lagt til grunn utvikler seg fremover, sier Riise.