Norwegians oppkjøp av Widerøe kan bli stanset

Norwegian ønsker å kjøpe Widerøe. Det er Konkurransetilsynet skeptisk til. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Konkurransetilsynet kan stoppe Norwegians drøm om å få kjøpe Widerøe. Et oppkjøp kan svekke konkurransen i luftfarten i Norge.

Det mener Konkurransetilsynet, som i dag har lagt ut en vurdering av saken. Tilsynet sier rett ut at konkurransen kan bli svekket hvis Norwegian får kjøpe Widerøe.

Tilsynet kan stanse oppkjøpet, og har i dag kommet med det som omtales som foreløpige vurderinger. Tilsynets konklusjon kan stanse hele oppkjøpet.

Kan bli svekket

Tilsynet sin foreløpige vurdering er at konkurransen i market for luftfart kan bli svekket. Om konkurransen blir redusert på en måte som fører til høyere priser og dårligere tilbud for norske flypassasjerer, har Konkurransetilsynet mulighet til å stoppe oppkjøpet.

– Market for luftfart er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske flypassasjerer skal ha et best mulig tilbud til lavest mulig pris. Det er nødvendig med ytterligere analyser av hvordan Norwegians kjøp av Widerøe vil påvirke konkurransen i markedet, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese i tilsynet.

Nå sier tilsynet at det skal bruke tiden frem til 17. november med å ta en endelig avgjørelse i saken.

Norwegian forstår

– Vi tar til etterretning at Konkurransetilsynet ønsker å bruke noe mer tid på sin vurdering av søknaden og vi ser frem til den endelige avgjørelsen i saken, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet og har levert inn en omfattende dokumentasjon innen de fristene tilsynet har satt. Vi er også kjent med at de har innhentet tredjepartssynspunkter. At Konkurransetilsynet trenger mer tid tolker vi som et resultat av at store mengder informasjon og data skal gjennomgås, sier Karlsen.

Selskapet skriver at Konkurransetilsynet har varslet at de innen 17. november 2023 vil legge frem en ny vurdering.

– Siste frist for Konkurransetilsynets gjennomgang er 3. januar 2024. Både Norwegian og Widerøe vil fortsette å samarbeide tett med Konkurransetilsynet og dele all relevant informasjon med mål om å få transaksjonen godkjent så raskt som mulig, skriver Norwegian.

Overrasket alle

Norwegian overrasket alle i det norske luftfartsmarkedet da selskapet i juli kunngjorde det hadde inngått en transaksjonsavtale hvor Norwegian vil kjøpe Widerøe.

Norwegian skal betale et kontantvederlag på 1.1 milliard kroner. Salget betyr trolig også at Widerøes mangeårige samarbeid med SAS, vil opphøre og at konkurransen blir redusert i det norske markedet.

Norwegian og Widerøe har en tid hatt en samarbeidsavtale om billettsalg. Med et kjøp ville samarbeidet utvides drastisk.