Rammet av streik – kjøpte seg bil og krevde alt dekket

SAS-flyene sto parkert på rekke og rad under pilotstreiken i fjor. Da var det svært vanskelig å finne andre flyalternativer for reiser mellom nord og sør. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det hører til vanlig praksis at flypassasjerer som blir rammet av innstillinger, kan ha krav på erstatning hvis de har blitt forsinket eller flyet er innstilt.

Det spørs likevel ikke om gruppen som skulle til Nord-Norge, og som ble rammet av kansellerte SAS-fly, har strukket dette kravet litt lenger enn det som er vanlig.

Da flyet deres fra Oslo til Tromsø ble kansellert på grunn av pilotstreiken i SAS i fjor sommer, kjøpte de seg like godt en bruktbil som de kjørte nordover med.

Etterpå krevde de erstatning fra SAS for dette kjøpet.

Hadde fått 32 000 kr allerede

Da hadde de allerede fått utbetalt 1 306 kroner, som var billettprisen for fire personer fra Gardermoen til Tromsø.

I tillegg hadde SAS betalt i alt 32 000 kroner for hotell, mat og standarderstatning som kompensasjon for belastningene som følge av streiken.

Når gruppen så kommer med et krav på ytterligere 37 000 kroner som følge av at de kjøpte seg bil for å komme seg nordover, mente SAS at det var en overdreven handling. Selskapet sa plent nei.

Tromsø-gruppen ga seg ikke med å få avslag. Gruppen sendte like godt inn en klage på SAS sitt avslag til Transportklagenemnda for flyreiser i håp om å få medhold der. Nemnda har nå vurdert saken.

Bilkjøp eneste mulighet

Bilkjøpet skjedde etter at gruppen hadde reist fra Bangkok til Oslo, der turen stanset på grunn av fjorårets pilotstreik. Den varte i 15 dager i juli måned.

Pilotstreiken ble Tromsø-gruppen rammet av da de skulle videre nordover. De skrev i klagen at de hverken kom i kontakt med SAS eller reisebyrået, der de hadde kjøpt billettene. Ingen av disse tok heller kontakt med dem.

Gruppen undersøkte derfor selv hvilke muligheter de hadde for å komme seg nordover.

Dette fant de ut ville bli ekstremt dyrt, eller helt umulig å gjennomføre.

For drøyt å kjøpe bil

Derfor grep de til valget om å kjøpe seg en brukt VW Touran til 32 000 kroner, og satte av sted nordover. Bilen ble siden solgt med nær 20 000 i tap, hevdet de.

SAS har uttalt seg til nemnda og henvist til at EUs bestemmelser om krav til ombooking i slike saker har en betingelse om at det skal skje snarest mulig «under tilsvarende transportforhold.» Som for eksempel med fly.

Derfor mener SAS at et bilkjøp er langt over grensen. Selskapet viser dessuten til at de kunne ha funnet flere alternative løsninger med tog eller fly i det aktuelle tidsrommet. Felles for disse alternativene var at det ville ha vært rimeligere enn å gå til det skritt å kjøpe en bil.

Vanskelig å finne alternativ

Når pakkereisenemnda har vurdert saken, ender det ikke med total avvisning av gruppens krav, slik man kanskje skulle tro.

Nemnda har delt seg i et flertall og et mindretall.

Den er klar på at kunden i slike saker har krav på erstatning for kostnadene med å reise fra Oslo til Troms, og legger til grunn at det var vanskelig å finne alternative transportmidler i de dagene konflikten varte.

Flertallet, nemndas leder og bransjens representanter, mener derimot at det å gå hen og kjøpe seg en bil er i overkant.

Slik blir avgjørelsen

Flertallet mener derimot at erstatningen må fastsettes skjønnsmessig.

Den har falt ned på at 15 000 kroner er å anse for en passende sum for å dekke en reise for fire personer fra Oslo til Tromsø. Da inkluderer man også bilgodtgjørelse for turen.

Mindretallet ville jekke opp denne summen til rundt 18 100 kroner, en sum mindretallet har kommet frem til ved å regne på kjørelengde og andre utgifter.

Nå blir 15 000 kroner stående som endelig erstatningssum, siden flertallet avgjør.