Holdt tilbake i flyet i timer etter landing – får etterspill

Passasjerene på Norwegian-flyet måtte sitte i flyet i timevis etter landingen i København. I denne tiden måtte reisende selv betale for mat og drikke. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da Norwegian-flyet landet i København fikk ikke passasjerene fra Oslo gå av flyet. De ble holdt tilbake i flyet i flere timer.

Først et stykke inn i natten slapp de ut. Nå har hendelsen fått sitt etterspill, og ender med flere tusen kroner i erstatning.

Den svært uvanlige hendelsen inntraff i februar, under vanskelige værforhold i den danske hovedstaden.

Natt da de fikk gå av

Oslo – København er en rute som flys mange ganger hver dag, og skal ta en times tid. Denne kvelden i februar i år ble det imidlertid en flyopplevelse av de helt sjeldne.

Stormen «Otto» hadde slått til med full kraft.

Det aktuelle flyet gikk en time forsinket fra Oslo; nærmere bestemt klokken 19.45. Vel en time etterpå skulle pasassjerene ha spasert i land i Danmark.

Slik gikk det absolutt ikke. Først klokken 01.40 om natten fikk passasjerene forlate flyet på Kastrup.

Da flyet landet var det nemlig så sterk vind at mannskapet ikke fant det sikkerhetsmessig forsvarlig å slippe passasjerene av.

Misfornøyd

I rundt fire timer måtte de reisende oppholde seg i flyet etter landing. I hele denne tiden måtte de også selv betale for mat og drikke.

Nå har denne turen blitt en sak i flyklagenemnda. En av de reisende var slett ikke fornøyd med måten Norwegians ansatte håndterte situasjonen på.

Dette skjedde etter at Norwegian hadde sagt nei til å betale erstatning for seks timers forsinkelse, og også nei til å dekke utgiftene til mat og drikke.

Erstatningskravet var ifølge EU-bestemmelsene på 250 euro, altså ca. 3 000 norske kroner. I tillegg ville den reisende ha dekket utgifter til mat og drikke på i overkant av 400 norske kroner.

Avslo alle krav

Norwegian var kort i sin argumentasjon da de avslo begge kravene. Selskapet mente at flyet kom 1 tim og 5 minutter forsinket til Kastrup, og regnet da ankomst med da flyet faktisk landet.

Grunnet sterk vind fikk altså passasjerene av sikkerhetsmessige årsaker ikke forlate flyet før forholdene bedret seg.

Hendelsen, mente Norwegian, var ikke kompensasjonsberettiget, fordi årsaken til forsinkelsen var ekstraordinære omstendigheter utenfor Norwegians kontroll.

Stusser over forklaring

Denne fremstillingen avviser flyklagenemnda.

Den slår imidlertid fast at værforhold, som forsinker trafikken, kan være et forhold som fratar selskapet erstatningsplikt ved blant annet forsinkelse. Men dette må vurderes i hver enkelt sak.

For å underbygge sitt avslag, sendte Norwegian nemnda en værrapport, som viste at det var sterk vind på tidspunktet da flyet landet.

Dette stusser nemnda over, for som den skriver:

Ikke godt nok

– Flyselskapet har ikke forklart hvordan flyet kunne lande under disse værforholdene, og hva som var den direkte årsaken til at passasjerene ikke kunne forlate flyet selv om det var sterk vind. Nemnda mener at flyselskapet med dette ikke har godtgjort at forsinkelsen ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet, heter det i vedtaket.

Nemda slår derfor fast at kunden har krav på 250 euro i erstatning. Dette betyr også, mener nemnda, at selskapet som følge av forsinkelsen også har plikt til å gi de reisende forpleining.

Nemnda råder derfor Norwegian til også å dekke passasjerens utgifter til mat og drikke i timene de måtte vente på å komme i land.