Kan komme til å stanse Norwegians Widerøe-kjøp

Konkurransetilsynet er fremdeles sterkt kritisk til å la Norwegian kjøpe Widerøe. Både Stein Nilsen i Widerøe (t.v.) og Geir Karlsen er skuffet. Foto: Norwegian/skjermdump

Konkurransetilsynet har nå konkludert nok en gang om planene Norwegian har om å kjøpe opp Widerøe. Tilsynet er fremdeles kritisk, og varsler et mulig forbud mot oppkjøpet.

Dette kommer frem i en melding fra tilsynet fredag. Tilsynet frykter at konkurransen i det norske markedet blir svekket om Norwegian får kjøpe Widerøe.

Dette kan blant annet føre til høyere priser og færre avganger for flypassasjerer.

Kan gi høyere priser

– Markedet for luftfart er stort og viktig for norske forbrukere. Et oppkjøp fører blant annet til at vi går fra tre til to aktører på flere flyruter innenriks. Vi ser at det er reell risiko for at konkurransen i markedet kan bli svekket på en måte som fører til høyere billettpriser og dårligere rutetilbud for norske flypassasjerer, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Tilsynet skal ta en endelig avgjørelse i saken 3. januar. Partene har nå en frist til 8. desember med å svare på Konkurransetilsynet sin foreløpige vurdering.

Skuffelse i Norwegian

Hos Norwegian er man veldig skuffet og overrasket over tilsynets negative holdning til deres oppkjøpsplaner:

– Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsling om en mulig stans av oppkjøpet. Dialogen med tilsynet har vært god og konstruktiv, og vi har levert inn omfattende dokumentasjon innen de fristene tilsynet har satt. Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen. Nå vil vi sette oss inn i Konkurransetilsynets foreløpige vurdering før vi svarer dem, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Konkurranse blir borte

Konkurransetilsynet skriver i sin begrunnelse at det er fare for svekket konkurranse på flyruter der Norwegian og Widerøe i dag konkurrerer mot hverandre.

– Dette gjelder for eksempel direkterutene mellom Bergen og Stavanger og mellom Bergen og Trondheim. I tillegg gjelder det flere indirekte ruter mellom steder i Norge der selskapene konkurrerer om å tilby flyvninger med flybytte i Oslo eller Bergen, skriver tilsynet.

Tre forhold avgjør

Tilsynet har derfor varslet selskapene om det som omtales som en begrunnet varsling der det går frem at tilsynet vurderer å forby oppkjøpet:

– Det er tre forhold som kan svekke konkurransen. Med bare to aktører i markedet kan det bli lettere å koordinere priser på innenriksnettet. Det kan også bli dårligere konkurranse på ruter der disse to selskapene i dag konkurrerer mot hverandre. I tillegg er det fare for dyrere bakketjenester for konkurrerende selskaper på flyplassene Evenes, Alta og Kirkenes, sier prosjektleder Katrine Amdam.