Luftfartstilsynet slår alarm – dobling av flybråk på ett år

Antall tilfeller av bråk blant flypassasjerer har økt dramatisk det siste året. Det kan ende i store erstatningssummer for den eller de ansvarlige. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Flyselskapene merker en klar økning i antall tilfeller der rabiate passasjerer går til angrep på besetning og medreisende mens flyene ennå er i luften.

Norge er ikke noe unntak i denne utviklingen.

Nå slår Luftfartstilsynet alarm om en betydelig økning i slike saker også på fly her i landet i 2023:

I løpet av ett år har det nesten vært en dobling i antall hendelser med uregjerlige passasjerer. I 2022 ble det rapportert inn 293 tilfeller. I fjor økte dette tallet til minst 560 tilfeller.

Urolig over utviklingen

– Luftfartstilsynet ser svært alvorlig på dette, og dette temaet vil være en viktig del av norsk flysikkerhetsplan 2024, sier flyoperativ inspektør David Moldskred i Luftfartstilsynet, til flysmart24.

Det endelige tallet for 2023 kan bli enda høyere. Tilsynet er fremdeles i ferd med å behandle saker fra 2023. Man tar derfor er det forbehold om at det kan dukke opp saker som ennå ikke er inne i statistikken.

I Luftfartstilsynet er man svært urolig over utviklingen:

Utrygge på jobb

– Det som bekymrer oss, er den generelle økningen av hendelser med uregjerlige passasjerer og simpelthen det faktum at ansatte i luftfarten til tider føler seg utrygge på jobb, sier Moldskred.

Og legger til:

– Det gledelige oppi dette er at vi som bransje er enige om at dette er en felles utfordring. Vi setter det på agendaen. Dette er viktig arbeid, sier Moldskred.

Han er usikker på hva årsaken til den negative utviklingen er, men sier: – Vi ser økende tendenser til det vi kan kalle mer uregjerlig adferd i samfunnet generelt, på blant annet skoler og sykehusene, sier han.

Dette skjer om bord

Moldskred mener at det er vanskelig å si noe om alvorlighetsgraden av de sakene flyselskapene har innrapportert til tilsynet.

Den oversikten han har presentert for flysmart24 i dag omfattet hendelser som:

Fysiske, psykiske og seksuelle overgrep, og at man nekter å følge beskjed fra besetningen. Dessuten urinering i kabinen, viser en generelt truende oppførsel, bryter røykeforbudet og er ruspåvirket.

Krav om erstatning

Hendelser som setter sikkerheten for fly, mannskap og passasjerer i fare får ofte den konsekvens at flyet må gå ned på nærmeste flyplass. Der vil den eller de som lager bråk, bli tatt hånd om av politiet.

I de verste tilfellene blir disse personene politianmeldt. For for noen har dette betydd at de har måttet betale opptil flere hundre tusen kroner i erstatning til flyselskapet.

Dette skal dekke de ekstrautgiftene selskapet får med slike episoder, der summene raskt blir høye:

En passasjer hos SAS ble avkrevd 170 000 kroner for å ha røykt på toalettet. Det førte til at flyet måtte stå på bakken over natten.

Bransjen tar tak

Som flysmart24 har skrevet tidligere, har tilsynet hatt ansvaret for å utarbeide tiltak mot uønskede hendelser på fly her i landet.

– Luftfartstilsynet jobber aktivt med problematikken med alle aktørene i Norge, og har utarbeidet en ny informasjonskampanje som vil bli lansert i starten av 2024. Det jobbes også godt med politiet for å skape enda bedre samhandling, sier Moldskred.

Bilde av hverdagen

Han sier at problematikken rundt rabiate passasjerer er satt på agendaen i Europa og resten av verden og at Norge samarbeider tett med Irland, Nederland og andre europeiske land for å endre situasjonen.

– Vi har en felles oppgave med å påse at tryggheten til alle ansatte i luftfarten er ivaretatt. Statistikken kan leses på mange måter. Innrapporterte hendelser kan skyldes økt fokus på området, men også oppfordringer til innrapportering av hendelser kan være en grunn til økte tall. Men det vil uansett ikke ta bort Luftfartstilsynet sin bekymring rundt dette alvoret. Det gir oss bare et enda bedre bilde på hverdagen til ansatte, og hva de til tider står overfor, sier Moldskred.