Norske flyansatte blir drapstruet, slått og spyttet på

Ansatte på fly i Norge melder stadig inn episoder med bråkete passasjerer. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Stadig vekk får vi presentert historier om dramatikk på fly, der passasjerer lager så mye bråk om bord at flyet må nødlande og be om hjelp fra politiet.

Som regel handler slike saker om hendelser på fly i utlandet.

Slik et det ikke alltid. Rabiate passasjerer er slett ikke noe unntak på norske fly, og hendelsene kan også være svært grove.

Dramatiske hendelser

Luftfartstilsynet får inn rapporter om slike hendelser. Flyoperativ inspektør David Opsahl Moldskred kan overfor flysmart24 fortelle om hvilke hendelser det er snakk om:

– Rapporter som kommer inn til oss er fra de mildeste ordensforstyrrelser til drapstrusler, urinering, seksuell trakassering, slag, spytting, røyking og overstadig beruselse av alkohol og andre rusmidler, forteller han.

Hittil i år har luftfartsaktører meldt inn 305 hendelser med uregjerlige passasjerer.

Anmeldes av selskapet

Det er nesten like mange som i hele fjor. Da kom det inn totalt 293 rapporter om «unruly passengers,» som det heter i bransjen.

I «toppåret» 2019 var det 339 tilfeller som ble meldt inn.  

Hvis episodene skal få følger for de som forårsaker dem, må sakene i så fall anmeldes av flyselskapet. Oversikten her gjelder saker som har blitt meldt inn til tilsynet.

Tilsynet avviser å gi flysmart24 oversikt over hvilke selskaper som rapporterer de fleste tilfellene, og viser til at det ikke kan gå ut med selskapsspesifikke tall.

Dette er «upassende»

Moldskred gir likevel følgende oversikt over hvilke hendelser flyselskapene vurderer som upassende oppførsel og som danner grunnlag for beslutning om å melde inn saker til tilsynet:

– Regelverket definerer følgende som uregjerlig adferd om bord i et luftfartøy: aggressiv oppførsel, røyking, å være betydelig beruset, eller å ikke følge angitte instruksjoner. Å ikke følge angitte instruksjoner kan for eksempel være å bruke mobiltelefonen som vanlig etter at kabinbesetningen har bedt alle om bord om å sette på flymodus, forteller han.

God sikkerhet

Annen upassende adferd er eksempelvis forsøk på å bryte seg inn i cockpit. Også forsøk på å åpne dører som kun kabinansatte kan gjøre, regnes også som uregjerlig adferd.

Tilsynet mener at tilstandene i norsk luftfart er gode:

– Først må vi slå fast at flysikkerheten er veldig høy. Det vil vi at den skal fortsette å være. Derfor jobber vi med kartlegging av risikofaktorer slik som uregjerlige passasjerer og tiltak rettet mot disse. Denne kartleggingen er viktig også for arbeidsmiljøet til flybesetningen og trivselen for andre passasjerer. sier Moldskred.

Kampanje i gang

Som flysmart24 har skrevet tidligere har flybransjen i Norge satt i gang en kampanje mot uønskede hendelser, både på flyplassene og om bord i flyene.

Moldskred sier at kampanjen har vart for kort tid til at han kan fortelle om effekten av den.

Aktørene har blitt enige om hvordan de skal møte den økende trusselen om bråk.

Det har endt i en ny erklæring som betyr at alle som reiser med fly må forberede seg på at det blir mer fokus på reglene for alkoholservering. Også på flyplassene skjerpes kontrollen inn.