Vil hindre alkohol-trøbbel på norske fly og flyplasser

En ny plan for å dempe antall episoder forårsaket av alkohol på fly og flyplasser er nå klar. Illustrasjonsfoto: Knut-Erik Mikalsen

Flyselskaper over hele verden merker nå en økning i antall trøblete passasjerer, og ikke sjelden er det alkohol eller andre rusmidler innblandet.

Norge er intet unntak. Også her i landet melder flyselskapene inn flere episoder enn før der reisende nekter å følge instruks fra de kabinansatte eller opptrer aggressivt overfor andre reisende.

Nå har alle aktørene blitt enige om hvordan de skal møte denne trusselen. Det har endt i en ny erklæring som betyr at alle som reiser med fly må forberede seg på at det blir mer fokus på reglene for alkoholservering. Også på flyplassene skjerpes kontrollen inn.

Alkohol og rus problemet

Det er Luftfartstilsynet som har hatt en lederrolle i en ny erklæring som tilsynet, flyselskapene, Avinor og den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA har utarbeidet for det norske flymarkedet.

– Alkohol og andre rusmidler i dag en av de største årsakene til uregjerlige passasjerhendelser om bord på flyene og flyplassene i Norge, sier flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, David Opsahl Moldskred, til flysmart24.

Målet er å redusere antall hendelser på fly, og advarselen om konsekvensene er ikke til å misforstå:

Kan få følger

– Oppfør deg ansvarlig. Ved eventuelle tilfeller av misbruk, vold eller dårlig oppførsel kan du bli nektet ombordstigning og miste flyet ditt. I verste fall kan du bli utsatt for rettslige tiltak eller andre straffer, heter det i erklæringen.

Moldskred sier til flysmart24 at flybransjen fremover vil kommunisere reglene og restriksjonene for alkoholkonsum klart og tydelig.

De nye tiltakene vil føre til at en ny type informasjon vil bli vanlig om bord på flyene:

Annonsert i flyene

– Dette vil skje gjennom informasjon som må gjøres tilgjengelig på flyplassene, om bord i flyene med annonseringer samt ved bestilling av billetter. Selskapene jobber aktivt med dette til daglig. Ved å øke bevisstheten blant ansatte og passasjerer om konsekvensene av overdrevent alkoholkonsum og bruk av rusmidler, håper vi å skape en kultur som fremmer ansvarlig drikking og respektfull oppførsel,  sier Moldskred.

Også på flyplassene

Problemet med rusede passasjerer er ikke et fenomen som bare eksisterer når reisende har kommet om bord på flyene.

Utgangspunktet for problemene starter ikke sjelden på flyplassene. Derfor er de flyplass-ansatte også en del av den nye planen:

– Ja, vi arbeider med å bevisstgjøre alle ansatte om deres spesielle ansvar når det gjelder skjenking av alkohol til reisende. Både på flyplassene og om bord på flyene. Personalet blir grundig opplært i ansvarlig alkoholservering og vil være godt kjent med tegn på beruselse eller overstadig drikking, sier Moldskred.

Opplæring

Han sier at den nye praksisen skal drilles med de ansatte gjennom opplæring og bevisstgjøring:

– Slik sørger vi for at ansatte er i stand til å identifisere potensielt utfordrende situasjoner og håndtere dem profesjonelt og trygt, med god informasjon om hvem og hvordan man skal rapportere forholdet videre. Arbeidsgivere har her et særskilt ansvar for å påse at opplæringen blir gjennomført. I tillegg vil vi tydelig informere de reisende om konsekvensene av å bli overstadig beruset. Dette inkluderer å bli nektet ombordstigning og muligheten til å reise, sier Moldskred.