Krevde betaling for å sende inn klage på reisen

De norske gjestene mistet forbindelsen i Amsterdam og deler av et elvecruise, og mente de hadde krav på avslag. Foto: Shutterstock

Meget sjelden dukker det opp særkrav fra reisende, som krever erstatning for en mislykket ferietur. Det skjedde imidlertid etter et elvecruise på Rhinen.

En av deltakerne på turen, som gikk i regi av Elite Reise, krevde erstatning på 15 000 kroner for forsinkelse og andre problemer i forbindelse med turen.

Dette var imidlertid ikke det eneste kravet mannen hadde å komme med.

Uventet krav

I tillegg til dette kravet smeller han i bordet et krav på ytterligere 5 000 kroner.

Klager er advokat, får flysmart24 opplyst i klagenemnda.

Han satte frem det uvanlige kravet for å «dekke eget arbeid med klagen.» Kanskje som en formildende opplysning presiserte han at beløpet da var inkludert moms.

Fordi Elite Reise avviste kravet som følge av forsinkelsen, havnet hele saken i pakkereisenemnda.

Mistet en dag

Klagen gjaldt et elvecruise der reisen fra Oslo til Amsterdam ble så forsinket at de måtte vente en dag på flyavgang, og busse i syv timer etter ankomst for å ta igjen cruisebåten.

Dessuten måtte de vente tre dager før bagasjen ble ettersendt.

Reisen kostet 53 000 kroner for to personer, og Elite Travel hadde refundert 7 500 kroner som kompensasjon for at de mistet en dag av reisen.

Dette godtok ikke mannen, og krevde dobbelt så mye.

Setter foten ned

Det gir pakkereisenemnda ham medhold i. Når nemnda støtter mannens krav legger den avgjørende vekt på forsinkelsen og det faktum at de reisende var uten bagasje i flere dager.

Men, nemnda setter foten ned når det kommer til særkravet om betaling for arbeidet med klagen.

Når nemnda avslår dette, er det fordi den mener at det ikke er grunnlag for å få erstattet eget arbeid med en klage. Den viser til en lignende sak der det også dreide seg om dekning av advokatutgifter:

– Klager har selv arbeidet med saken og kan av den grunn ikke tilkjennes saksomkostninger, heter det.