Fikk ikke setene de hadde bestilt – krevde 24 000 kr.

To reisende fra Norge til Tokyo mente å ha krav på 24 000 kroner i erstatning etter opplevelser om bord hos SAS. Her SAS plus. Foto: Morten Uglum

To reisende fra Norge var så misfornøyd etter SAS-reisen at de satte frem krav om i alt 24 000 kroner i erstatning.

De hadde reist fra Oslo, via København, til Tokyo.

Ikke fikk de setene de hadde bestilt, og hevdet i tillegg at de opplevde å bli plaget av andre reisende slik at de ikke fikk sove på den 12,5 timer lange turen.

Derfor mente de at de hadde krav på en klekkelig kompensasjon.

Begge har flyskrekk

SAS har sagt nei til begge kravene, og derfor har saken havnet i flyklagenemnda. Den har nå fattet en beslutning i forhold til kravet på i alt 24 000 kroner.

De to reiste fra Oslo til Tokyo, via København.

Problemene begynte straks de var om bord på flyet i København, for da oppdaget de at de hadde fått andre seter enn det de hadde bestilt.

– Begge klagerne har flyskrekk, og det var derfor viktig å vite at de ville få de setene som de først hadde valgt. Det ble derfor en svært stressende flyvning for klagerne å sitte et annet sted i kabinen, heter det i dokumentene i saken.

Ble plaget

Derfor mente de at en passende kompensasjon ville være på 6 000 kroner hver.

Men etter hvert ble det mer å klage over. For på raden bak dem satt en mor med sine to små barn, som de hevdet forstyrret dem under hele turen.

– De dyttet i setene, trakk klager i håret og hindret begge to i å slappe av og i å sove. Klager henvendte seg til besetningen flere ganger, men fikk ikke byttet seter, heter det videre i sakspapirene.

Doblet kravet

Moren fikk derimot tilbud om å flytte, men takket nei.

Derfor mente de to norske passasjerene at de hadde krav på ytterligere kompensasjon, og la på nye 12 000 til sitt opprinnelige krav.

Det ble nå doblet og kommet opp i 24 000 kroner.

SAS har svart klagenemnda og fastholder avslaget på nordmennenes krav. Selskapet kommenterer ikke den angivelige plagingen under turen, men skriver om setebyttingen:

Setevalg ingen garanti

– Det følger av SAS sine avtalevilkår for befordring, som klager har godtatt ved kjøp av billettene, at setetildeling ikke innebærer noen garanti av et gitt sete. Dette selv om reservasjonen er blitt bekreftet. SAS forbeholder seg dermed retten til å endre setetildelingen ved en senere anledning, også etter ombordstigning, skrev selskapet.

Det samme er konklusjonen etter at nemnda har behandlet saken. Nemnda skriver at den mener at SAS, slik saken er fremstilt, gjorde det som var mulig for å unngå ulemper for klagerne i den aktuelle situasjonen.

Derfor vil den ikke anbefale at det utbetales noen økonomisk kompensjon, slik de to reisende hadde krevd.