Medreisende tok feil bagasje – det kostet tusener

Norwegian-passasjeren fant ikke bagasjen sin på bagasjebåndet da flyet landet på Gardermoen. Det kostet ham flere tusen kroner. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Den reisende kom med Norwegian fra London til Oslo, men oppdaget at bagasjen hans ikke kom på samlebåndet da flyet hadde landet.

Det skulle vise seg å bli en uventet dyr affære for mannen.

Han rapporterte bagasjen savnet slik reglene krever, og fikk beskjed om at han kunne kjøpe inn nødvendige klær og utstyr i påvente av at bagasjen skulle bli funnet.

En uventet endring

Mannen skulle på en ukes ferietur i Norge og kjøpte derfor inn ulike klær, utstyr og toalettsaker for til sammen 4 278 kroner.

Alt ville bli dekket av Norwegian, regnet han med.

Slik gikk det ikke.

Tatt ved en feil

Etter et par dager viste det seg at bagasjen hadde kommet til Gardermoen med det samme flyet som eieren.

Årsaken til at han aldri fikk den på samlebåndet, var at en annen passasjer hadde tatt bagasjen hans ved en feiltakelse.

Nektet å betale

Da dette ble oppdaget, nektet Norwegian mannen å få sine ekstrautgifter dekket.

Flyselskapet mente at de hadde oppfylt plikten til å bringe bagasjen hans med samme fly, og mente at selskapet ikke kunne gjøres ansvarlig for at en annen passasjer hadde tatt bagasjen.

Derfor havnet saken i flyklagenemnda, som nå har vurdert mannens krav.

Fraskriver seg ansvar

Norwegian har overfor nemnda forklart at det dagen etter ankomst, ble oppdaget at en annen passasjer hadde tatt mannens bagasje.

Denne kunne han ikke levere tilbake før et par dager senere, og da ble bagasjen levert til sin rette eier.

Norwegian forklarte at bagasjen i dette tilfellet ikke var forsinket og det at passasjeren ikke fikk sin bagasje heller ikke var forårsaket av flyselskapets håndtering.

Så snart som mulig

Flyselskapet viser til at selskapet leverte i dette tilfellet ut bagasjen til klager så snart det lot seg gjøre.

– Utover dette kan ikke flyselskapet holdes ansvarlig for tap og kostnader, da «forsinkelsen» ikke er forårsaket av flyselskapet og dermed utenfor deres kontroll, skriver Norwegian.

De anmodet mannen om å ta kontakt med forsikringsselskapet for om mulig å få sine utgifter dekket.

Ved et uhell

Flyklagenemnda stiller seg bak Norwegians forklaring. Den sier at innkjøpene mannen gjorde var innenfor det som er rimelig.

Men til spørsmålet om Norwegian kan gjøres ansvarlig når bagasjen tross alt kom frem med samme fly, er nemnda enig med flyselskapet:

Kan ikke lastes for

– Klagers bagasje var ikke forsinket, men ankom Gardermoen på samme fly som klager og ble lagt på bagasjebåndet. At bagasjen ved et uhell ble tatt av en annen passasjer, er etter nemndas syn ikke noe Norwegian kan lastes for, konkluderer nemnda.