Står det en G på boardingkortet må du passe på

I sommer vil mange flyreisende fra Gardermoen få en litt lengre vei til flyet enn normalt. Mange vil bli busset til flyene sine. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Alt tyder på at det kommer til å bli en travel flysommer fra Oslo Lufthavn. Derfor gir flyplassen de reisende beskjed allerede nå om en vesentlig endring for folk som skal reise ut av landet.

Den endringen gjelder alle som oppdager at det står en stor G på ombordstigningskortet.

De som får en G på boardingkortet der det normalt ville stå hvilken gate flyet går fra, skal nemlig busses ut til flyet.

Hit skal de gå

G-gatene ligger i pir sør på flyplassen, opplyser kommunikasjonssjefen ved Oslo Lufthavn, Monica Iren Fasting, til flysmart24.

Det er terminalområdet som ligger plassert nærmest flytårnet, og som i dag brukes som en ren innlandsterminal.

– De dagene dette er aktuelt vil denne piren stenges for innlandstrafikk. Dette for å sikre at det er nok sitteplasser og venteområder for de som skal til utlandet, opplyser Fasting.

Spesiell årsak

Bruk av G-gater skjer av en helt spesiell årsak kan fungerende lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Dorothy Billett, fortelle:

I sommer vil det bli behov for flere gater for utenlandsavganger enn flyplassen har. Dette vil gjelde i noen timer enkelte dager, opplyser Billett.

Busse folk til flyene

Derfor velger flyplassen å løse dette ved å ta i bruk innenlandsgater til utenlandsfly, for så å bruke buss ut til flyene i større utstrekning enn det som er vanlig.

Normalt har Oslo Lufthavn en lav andel bussing av passasjerer, fordi flyplassen har nok gater til å håndtere trafikken på vanlig måte. Men ikke i sommer:

For å avvikle trafikken effektivt, skal det tas i bruk åtte innenlandsgater som i timene med mest trafikk vil benyttes til utenlandstrafikk for destinasjoner innen Schengen.

Kort periode

Behovet er de aller fleste dager begrenset til en kort periode på et par timer. Området som skal brukes som midlertidige buss-gater har normalt et beskjedent serveringstilbud.

I forbindelse med omleggingen i sommer vil det være et utvidet kiosktilbud i dette området, forsikrer Avinor.  

– Når utenlandstrafikken avtar, benytter vi igjen de samme gatene til innlandstrafikk. Dette gir oss den fleksibiliteten vi trenger, sier Billett.

Tiltaket medfører at noen av passasjerene vil bli busset fra terminalbygget og over til flyplassens «nye» gateområde, som vil få bokstaven G (G1-G8).

Ber folk beregne god tid

Shuttlebussen vil være tilgjengelig allerede to timer før første oppsatte fly fra gateområde G og vil gå hvert tredje minutt fra en dedikert «holdeplass for shuttlebuss» i terminalen, merket med G. 

– Det vil gå busser kontinuerlig, og man vil få beskjed i god tid om man får tildelt en av disse gatene. Får man opp en G-gate ved innsjekk, er det lurt å legge inn noen minutter ekstra og ikke være sent ute, oppfordrer lufthavndirektøren.