Avinor: – Full stans ved noen flyplasser

Bergen Lufthavn Flesland kan bli rammet av streik fra onsdag av. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Luftfarten i Norge trues nok en gang av streik. Avinor er klar på hva konsekvensen vil bli hvis det bryter ut konflikt fra onsdag av:

– Ved flere av lufthavnene stopper all passasjertrafikk opp. Ved andre lufthavner vil det ikke være trafikk i det hele tatt, sier konserndirektør for divisjon store lufthavner, og lufthavndirektør ved Oslo lufthavn, Thorgeir Landevaag. 

En streik kan imidlertid raskt bli stanset av tvungen lønnsnemnd.

Disse flyplassene tas ut

Det er fare for streik ved følgende flyplasser fra onsdag klokken 12:

  • Bergen lufthavn – 53 ansatte.  
  • Brønnøysund lufthavn – 11 ansatte.  
  • Førde lufthavn – 6 ansatte.
  • Kirkenes lufthavn – 15 ansatte.
  • Kristiansand lufthavn – 10 ansatte.  
  • Oslo lufthavn – 27 ansatte.   
  • Ålesund lufthavn – 18 ansatte.   

Det er meklingen for 140 ansatte som er organisert i LO-tilknyttede Norsk Tjenestemannslag som kan føre til streik.

Tvungen lønnsnemnd?

Det gjelder trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn. Sistnevnte gruppe omfatter brann- og redningspersonell, som er nøkkelansatte på enhver flyplass.

Reduseres denne tjenesten og sikkerheten i luftfarten settes i fare, kan veien til tvungen lønnsnemnd være kort. Det kan skje raskt etter at en eventuell streik er iverksatt.

Dessuten kan streiken også ramme ambulansefly-tjenesten. Dette er et område som ikke skal berøres mye før det også kan fremtvinge tvungen lønnsnemnd.

Full stans i Bergen

Mest dramatisk på de store lufthavnene ser det ut til å kunne bli i Bergen:

– Dersom det blir streik vil konsekvensene i første omgang føre til at en kun kan håndtere ambulanseflyginger, søk og redning, los-helikopter og helikoptertrafikken til/fra offshore. Dette betyr at all ordinær passasjertrafikk stopper opp fra onsdag 12. juni klokken 12.00, heter det i en melding fra Avinor.

Flyplassene i Brønnøysund og Førde vil ikke kunne avvikle flytrafikk i det hele tatt, men de andre må redusere sin trafikk.