En enkeltkunde fikk erstattet reise for 3 mill. kr.

Rekord-utbetalinger for forsikringsselskapene som følge av avlyste reiser på grunn av korona-krisen. Foto: Finavia

Forsikringsselskapene har måttet pøse ut penger til kundene etter korona-krisen. Gjensidige har lagt bak seg et år med rekordhøye avbestillingskostnader.

En av selskapets store enkelt- kunder fikk refundert 3 millioner kroner, det for én og samme reise.

– Det eksploderte med antall saker i mars og avbestillingskostnadene var store, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige til flysmart24.

Forutsetningen for å få reisene refundert gjennom reiseforsikringen har vært at de ble bestilt før korona-alarmen gikk i Norge i midten av mars. Dessuten at selve reisen skulle ha foregått etter dette tidspunktet og ikke ble refundert av reiseoperatøren.

Mange deltakere, stor utbetaling

Gjensidige registrerte skademeldinger for 189 millioner kroner som følge av korona i 2020, der det meste gjelder avbestilling av turer til utlandet. Dette viser ferske årstall for 2020.

De fleste krav om å få dekket kansellerte reiser hos Gjensidige har vært fra privatpersoner. Selskapet har måttet punge ut med opptil 300 000 kroner i skade-utbetalinger i enkeltsaker.

Den aller største enkeltutbetalingen gikk imidlertid til et større firma som skulle arrangere en reise til en by i Europa. Det var en reise som omfattet mange deltakere og i utgangspunktet en kostbar reise.

Andre skadeutbetalinger gikk ned

– Det var en bedrift med flere hundre personer som hadde bestilt tur til et sted i Europa. Etter refusjoner fra turoperatør ble resterende av avbestillingskostnadene erstattet av Gjensidige, de var i størrelsesorden cirka 3 millioner kroner, sier Rysstad som legger til:

– Vi hadde flere saker i millionklassen.

Når forsikringsselskapene melder om økte utbetalinger som følge av de massive avbestillingene, har dette en annen side som ikke alltid er like mye fremme:

Selskapene sparer store summer på at folk ikke har reist, men har fortsatt å betale den samme premien som før. Reisestoppen har medført at den vanlige strømmen av meldinger om skader på reiser har tørket så å si helt inn.

Dette er en fenomen som Gjensidige også har merket:

-Ja, andre typer saker som inntreffer på utenlandsreiser gikk ned. Det gjaldt særlig forsinkelser og sykehusopphold siden flere av kundene i 2020 har feriert innenlands, sier Rysstad.

Høyt trykk hele året

Forsikringsselskapet mottok over 47.000 saker bare på reiseforsikringer i 2020, tall for Gjensidige Forsikring i Norge.

– Det høye trykket på avbestillinger vedvarte gjennom hele året. Disse sakene har vært vesentlig flere enn normalt i hele 2020. I starten var det lang ventetid for kundene og svært hektiske dager for saksbehandlerne.

– Men etter en tid fikk vi rigget for et volum som ingen i forkant kunne ha forestilt seg, sier han. I tillegg til avbestillinger fikk mange fått erstatning for transport hjem i den første fasen av pandemien.