Avinor: Neste år kan vi reise som normalt igjen

Avinor tror muligheten for å reise mer vil være nsten ubegrenset neste år. Spanske Iberia er blant de selskapene som har stoppet sin Oslo-rute. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Dette er dagens gladmelding til alle som savner å kunne reise til utlandet: Avinor mener at dagens reise-restriksjoner vil være hevet globalt i løpet av 2022 og at vi da kan reise som normalt igjen.

Det er Gaute Skallerud Riise som kommer med dette optimistiske anslaget overfor flysmart24.

Han er direktør for trafikkutvikling i Avinor, og mener at den massive vaksine-offensiven gjør at det nå er grunnlag for et mer optimistisk anslag over flytrafikken enn før. Han tror også at flyselskapenes rutetilbud vil bli justert opp i takt med behovet i markedet.

Ser lysning i horisonten

Flytrafikken har ligget nede siden midten av mars, og med det resultatet at seks av ti reisende forsvant på Avinors flyplasser i fjor.

Bunnen falt ut av markedet både innad i Norge og til og fra utlandet da reiserestriksjonene ble innført.

Det førte til at flyselskapene stanset ruter over en lav sko. På et tidspunkt i fjor var det bare et par-tre utenlandsruter utenfor Skandinavia tilbake på Oslo Lufthavn.

Nå ser imidlertid trafikksjefen i Avinor en lysning i horisonten, og det er godt nytt for alle som savner flyreisene.

Nye analyser av forventet trafikkutvikling gjør at Avinor tror at tingene kan begynne å endre seg til det bedre allerede neste år.

Flyselskapene avgjør

Han kommer med sine vurderinger i podkasten «Flyplassen», som er laget for de Avinor-ansatte.

Han utdyper sine fremtids-vurderinger for norsk luftfart overfor flysmart24:

– Noe av årsaken til større optimisme er at vi siden forrige interne oppdatering i november har fått godkjent tre forskjellige vaksiner for bruk i Norge. Det gjør at vi ser slutten på pandemien, sier Skallerud Riise.

En prognose fra Transportøkonomisk Institutt, peker også i en gunstig retning.

Skallerud Riise sier den største optimismen er knyttet til ferie- og fritidsreiser, og til de som ønsker å besøke sin familie og slektninger utenfor Norge.

Vil vente og se

Han understreker imidlertid at det ikke er sikkert at rutetilbudet kommer raskt tilbake selv om restriksjonene oppheves.

Det forhold at flyselskap verden over så å si har vært uten inntekter i snart et år, vil påvirke rutetilbudet. Skallerud Riise mener flyselskapene vil være sikre på at det er et marked for rutene deres før kommer tilbake.

– Det er ingen andre tegn på gjeninnsettelse av kapasitet ut over det man kan se i bookingsystemene til flyselskapene. Det er imidlertid et særs dynamisk bilde som man nok må forvente at blir justert fremover, sier han.

Passasjerene må ville

Når flyselskapene er noe avventende er det fordi de vil være sikre på at også passasjerene er tilbake og kan fylle flyene før de setter i gang med kostbare flyvinger.

Derfor vil det ifølge Skallerud Riise ta en tid etter 2022 før vi er tilbake i en mer normal situasjon:

– Vi forventer likevel ikke at trafikkvolumene er helt tilbake, på grunn av en avventende befolkning på verdensbasis og endrede vaner for flere passasjergrupper. Deler av forretningsmarkedet, men også ferie- og fritidsreiser vil være påvirket på kort sikt. Dette, sammen med utfordrende økonomisk situasjon hos flyselskapene, vil påvirke rutetilbudet, sier Skallerud Riise.