Reisende advares – nye krav gir fly-forsinkelser

Nye krav til korona-dokumentasjon gjør at prosessen på flyplassen tar lenger tid enn før. Foto: Knut-Erik Mikalsen

SAS og andre flyselskaper med utenlands-ruter ber passasjerene møte opp tidligere enn før på Oslo Lufthavn. Økt krav til dokumentasjon hos passasjerene gjør at fly blir forsinket på grunn av de nye rutene.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier at det kommer mange nye bestemmelser som følge av en kontinuerlig skiftende smitte-situasjon:

– Det er krevende å være passasjer på vei til utlandet for tiden. Forskjellen fra den tidlige perioden av pandemien er at restriksjonene og reiserådene skifter oftere og gjerne med kort varsel, sier Eckhoff til flysmart24.

Transitt-reisende forsinker

Han sier at alle de nye rutinene som er knyttet til en reise til utlandet nå, skaper problemer som får konsekvenser:

– Det er ikke noe stort problem med reisende som kommer for sent til avgangen. Det oppstår likevel en del forsinkelser. Disse kan oppstå ved gate, fordi vi må gjøre en ekstra dokumentkontroll av eventuelle transitt-passasjerer, sier Eckhoff.

Mange land stiller nye dokumentasjonskrav til reisende, og Eckhoff sier at dokumentkontrollen tar lenger tid enn vanlig og at det derfor er lurt for passasjerene å beregne seg god tid.

Økt trafikk enkelte perioder

Avinor har anbefalt tre timer før avgang.

– Tre timer er muligens i overkant, med mindre du liker den rolige atmosfæren som hersker på flyplassen nå. Samtidig er det viktig å huske på at det kan være enkelte perioder nå rundt vinterferien der det er flere passasjerer enn det som er vanlig i disse dager, sier SAS-talsmannen.

Han sier at kravet til romslig tid på flyplassen gjelder spesielt for de som skal mellomlande på vei til endelig destinasjon.

– Det krever trolig ytterligere dokumentasjon for landet du skal mellomlande i og du må også beregne god tid på transittflyplassen, sier Eckhoff.

Reisende har ansvaret

Han understreker at det nå, som før, er den reisende selv som til sist er ansvarlig for å komme så tidlig at man rekker flyavgangen:

– Det er selvsagt utfordrende for bakkepersonalet som skal håndtere dokumentkontroll og holde seg oppdatert på de siste reglene. Men ansvaret ligger først og fremst hos den reisende som skal ut av landet, sier Eckhoff.

Han viser til at passasjeren må ofte ha tatt en covid19-test – med negativt svar – og medbringe korrekt dokumentasjon av denne.

– I tillegg kommer en rekke egenerklæringer, samt visum til land som krever det, sier Eckhoff.