Utlandet fortsatt «stengt» også for korona-vaksinerte

Det er fortsatt ingen anledning for de korona-vaksinerte å reise til røde land uten karantene-krav ved retur. Foto: Norwegian

Norske helsemyndigheter har ingen umiddelbare planer om å lette på reise-restriksjonene for de som har fått covid-19 vaksinen. Siden reiserådet gjelder til over påske, er det samme regel for alle som reiser til utlandet.

Meldingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) er klar overfor flysmart24:

– Det er også karanteneplikt selv om man er vaksinert.

Det betyr i klartekst at alle, også de som rekker å vaksinere seg i tide, vil måtte gjennomgå i 10 dagers karantene hvis man reiser utenlands til et rødt område og returnerer før den 15. april.

Covid-19 vaksinen skal hindre folk å bli syke. Om den derimot også hindrer folk som har tatt vaksinen mot å smitte andre, er ennå uavklart.

Kun ett unntak

Det norske reiserådet ble forlenget for kort tid siden. Det blir som før unntak for land i EØS/Schengen som har lav smittespredning.

Det gjelder for tiden bare Island som nå er nede på et smittenivå på under 6 smittede per 100 000 innbyggere.

Det norske Folkehelseinstituttet har satt en grense på 25 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene for å gjøre unntak fra plikten til å gjennomføre karantene.

Gult gir fordeler

Et land eller område i Norden går fra å være rødt til å bli gult når smitteomfanget er under 25. Det innebærer imidlertid ikke at FHI anbefaler om å reise dit, men at smitteomfanget anses å være så lavt at det ikke er nødvendig med karantene.

Bortsett fra Island, som til gjengjeld har strenge innreisekrav, er det bare Finland i tillegg til Norge, som befinner seg på et nivå under 100 smittede. Finnene ligger på 87 smittede, mens Norge ligger på 65.

Enkelte land i EU jobber også med å få på plass et såkalt vaksine-pass, som er tenkt å gi reiselettelser. Dette arbeidet følger Norge, men FHI opplyser til flysmart24 at det har fått i oppdrag å belyse behovet for dette og vil eventuelt komme tilbake til saken senere.

På vei ned

Mens Norge i øyeblikket har en økende smittetrend, er det generelle smitteomfanget i Europa på vei ned. Det viser tallene fra det europeiske smitteverninstituttet ECDC, som flysmart24 har gjennomgått.

De ferskeste Europa-tallene viser da at populære ferieland for nordmenn som Spania, Hellas, Italia, Frankrike og Portugal alle har en klart synkende smittetrend.

Noen steder er nedgangen kraftig. Spania, for eksempel, har halvert sitt smitteomfang på bare et par uker, mens Hellas har ligget godt an hele veien. Det er de muterte virus-variantene som skaper de største utfordringene for tiden.

Endringer kommer raskt

Reiserådet fra det norske Utenriksdepartementet er ikke et forbud mot å reise til røde land, men Folkehelseinstituttet har i sine anbefalinger til de som reiser ut av landet advart mot at smittesituasjonen kan endre seg raskt.

– Før reiser til utlandet bør du ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens du er på reise. Du bør sjekke lokale myndigheters råd dit du skal, hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen, skriver FHI som også presiserer:

– Som reisende må du også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene, skriver FHI.