Norwegian omtaler selv faren for konkurs i høst

Norwegian inn for landing med sin redningsplan. Selskapet innrømmer at fremtiden er usikker. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norwegian venter at det vil komme en reise-boom allerede i andre halvdel av inneværende år, og at den skal hjelpe selskapet å gjennomføre redningsplanen som nå er i gang. Alternativet kan bli konkurs, melder selskaper selv.

I sine kommentarer til driftsresultatet for fjerde kvartal skriver Norwegian at det satser på at gjenoppbyggingen skal lykkes.

Det avhenger imidlertid at selskapet klarer å hente inn fire til fem milliarder kroner i ny kapital, og kvitte seg med gjeld.

Advarer mot avvikling eller konkurs

Alternativet kan bli dramatisk og selskapet legger ikke skjul på alvoret i situasjonen:

Hvis selskapet ikke klarer å hente inn ny kapital og får til en vellykket gjenoppbyggings-prosess, er det høyst sannsynlig at selskapet vil bli avviklet eller konkurs i andre kvartal i 2021, skriver selskapet.

Det økonomiske resultatet i fjerde kvartal var som ventet blodrødt, og det verste i selskapets historie:

Et minus-resultat på 16,4 milliarder kroner etter skatt i fjerde kvartal, inneholder imidlertid en nedskriving av verdiene på flyene med 12,8 milliarder kroner.

Jobber videre med plan

Selskapet jobber ufortrødent videre med sin redningsplan, som man mener skal være avsluttet i andre kvartal.

Håpet om en økning i etterspørselen etter flyreiser senere i år omtaler selskapet slik:

«Pandemien fortsetter å ha en negativ innvirkning på flyindustrien, og etterspørsel forbli treg. Imidlertid kan en rask utrulling av vaksiner i selskapets kjernemarkeder skape en oppdemmet etterspørsel for andre halvdel av 2021,» skriver selskapet.

Planen er imidlertid skjør og selskapet skriver at det ikke er sikkert at det vil lykkes.

Råd for billettkjøp

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet WinAir har vært fast i troen på at Norwegian skal lykkes. Han sier til flysmart24 at han tror Norwegian vil få inn nødvendig kapital og at det ikke er noen spesiell fare forbundet med det å kjøpe billetter hos selskapet.

– Det er bare to alternativ for Norwegian nå. Det er enten å komme seg ut av konkursbeskyttelsen – mest sannsynlig i løpet av neste uke – eller å gå mot konkurs. Det forutsetter at dommeren i Dublin mener det er best for alle parter at Norwegian går konkurs. Jeg tror det er størst sjanse for at dommeren vil la Norwegian komme ut av konkursbeskyttelsen og fortsette som Nye Norwegian, sier Elnæs som ikke vil fraråde folk å kjøpe billetter hos selslkapet:

– Så lenge man kjøper billetter med kredittkort er man relativ trygg, mener Elnæs og viser til at kundene da kan få igjen pengene fra kortselskapet hvis Norwegian ikke leverer flyreisene.

Skjør fremtid

Selskapet skriver at enhver utvikling i den fremtidige spredningen av viruset, med fare for langvarige reisebegrensninger og andre endringer, vil påvirke selskapets forretningsplaner.

Planen for gjenoppbyggingen av Nye Norwegian har vært presentert tidligere, og den ligger fortsatt fast:

Norwegian skal heretter satse på innenriksreiser i Norge, reiser i Norden, samt mellom Norden og viktige destinasjoner ellers i Europa.

Omfattende sommeprogram

Når selskapet satser på å ha 53 fly i drift, er det imidlertid med en klar forutsetning: Denne målsettingen er avhengig av utviklingen av pandemien og reiserestriksjoner i selskapets viktigste markeder.

Som flysmart24 har meldt tidligere, legger selskapet opp til et omfattende sommerprogram dette året.

Det bygger på de åpenbare forutsetningen at selskapet lykkes i sin pågående restrukturerings-plan. Dessuten at smittesituasjonen reduseres etter vaksinasjonsoffensiven som nå er i gang i Norge og resten av Europa.