Nå har flyreisende fått et nytt kort på hånden

Norske flykunder har nå trolig fått et nytt kort på hånden når de krever erstatning fra flyselskap ved forsinkelser og kanselleringer. Foto: Knut-Erik Mikalsen

EU-domstolen har i en fersk beslutning gitt en SAS-passasjer rett i at vedkommende har krav på erstatning etter å ha blitt rammet av pilotstreik. Selskapets piloter streiket i forbindelse med et ordinært lønnsoppgjør i 2019.

Hittil har slike hendelser vært betraktet som et forhold som ikke har gitt reisende rett til økonomisk kompensasjon. Innstilte fly og avbrutte reiser har ikke gitt erstatning.

Nå er det slutt på det. EU-domstolen har i en overraskende beslutning avgjort at også streiker i eget selskap skal utløse erstatning fordi en konflikt ikke anses som et forhold som ligger utenfor selskapets kontroll.

Tøyer grensen

Landets fremste reisejurist, Rolf Forsdahl, er ikke overrasket over dommen:

– At EU-domstolen tøyer grensen for hva som er erstatningspliktig er ikke overraskende. Dette betyr at reisende nå har fått en ny rettighet i forbindelse med forsinkelser og kanselleringer, sier Forsdahl til flysmart24.

Utgangspunktet for at et flyselskap kan unngå å måtte betale kompensasjon til reisende, er ifølge EU-forordning EU261 at selskapet har gjort det som står i selskapets makt for å unngå forsinkelse eller innstillinger.

Presenterte erstatningskrav

SAS ble rammet av en massiv pilotstreik, som var en del av et normalt lønnsoppgjør. Rundt 400 000 reisende ble rammet, og mange ble hjulpet med nye billetter og omruting som gjorde at de kom dit de skulle.

Da reisende også presenterte selskapet krav ut fra EU-bestemmelsene om kompensasjon, sa selskapet tvert nei. Mange av sakene har også senere vært behandlet av flyklagenemnda, og der har også SAS fått medhold.

Så har «erstatningsjegerne» i selskapet Airhelp gått til sak mot SAS i Sverige på vegne av en kunde for å få testet dette avslaget. Tingretten i Sverige har deretter bedt EU-domstolen om en prinsipiell avgjørelse i saken, og det er den som har kommet nå.

Norge må følge

Forsdahl er ikke i tvil om at EU-dommen vil få konsekvenser for hvordan krav en erstatning skal praktiseres heretter også i Norge:

«Norge må følge EU-dommen»

Rolf Forsdahl. Foto: Privat

– Når EU-domstolen kommer med den type uttalelser for hvordan forordningen er å forstå, så må nasjonale domstoler – og klagenemnder- følge domstolens forståelse, sier Forsdahl.

Han sier at EU-dommen betyr at en streik som er utløst av selskapets driftsmessige beslutninger ikke er ekstraordinær omstendighet.

– Frem til nå har det vært allmenn oppfatning, også i flyklagenemndene, at ordinære streiker har vært «force majeure» også i forhold til EUs regler om erstatning, sier Forsdahl som en forklaring på at klagenemndene også har avvist reisendes erstatningskrav.

I SAS er man overrasket over avgjørelsen i EU-domstolen:

Vil avvente tingretten

– SAS mener at EU-domstolens avgjørelse om at streiken ikke utgjorde en ekstraordinær hendelse, er ekstremt uventet og uheldig. Spørsmålet om EU261 er av stor betydning for forbrukere og flyselskaper i hele Europa. SAS frykter at beslutningen vil få alvorlige og vidtrekkende økonomiske og arbeidsrettslige konsekvenser ikke bare for SAS, men for alle flyselskaper i hele Europa, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til flysmart24.

Han sier at SAS, i samsvar med gjeldende regler, har kompensert de berørte passasjerene for ekstra utgifter til nye billetter, reiser, kost og losji som oppsto i forbindelse med streiken. Alle kunder har dermed fått booket om eller kansellert de avbestilte flyvningene.

– Den nåværende saken vil nå bli prøvd i Attunda tingrett i Sverige. Inntil Attunda tingrett avgjør saken, vil SAS vise til tidligere vurderinger. SAS vil ikke begynne å betale erstatning på grunn av EU-domstolens foreløpige avgjørelse, men avventer Attunda tingretts dom i saken. Så snart saken er avsluttet, vil SAS følge avgjørelsen, sier Eckhoff.