Kjøp av reiser med kort kan påføre deg store tap

Ferieturen til sol og varme kan bli kostbar, selv om reisen er betalt med kredittkort som gir erstatning ved konkurs. Foto: Knut-Erik Mikalsen. PS: Bildet ble tatt før korona-pandemien.

Folk som kjøper reiser med kredittkort i den tro at de vil få alle pengene tilbake fra kredittkortselskapet hvis reiseselskapet går konkurs, kan få seg en stor overraskelse.

Det er nemlig viktige unntak som gjør at det økonomiske tapet kan svi skikkelig.

Foran årets sommerferie har behovet for sikkerhet blitt svært aktuelt. Mange føler det usikkert å skulle kjøpe flybilletter hos selskaper som vakler på randen av konkurs.

Kreve beløpet erstattet

De fleste forbrukerrådgivere er raske til å anbefale folk om å bruke kredittkort når de kjøper reiser. Finansavtaleloven åpner nemlig for å betale tilbake til forbrukere som har belastet kortet for varer som ikke blir levert.

Et flyselskap som går konkurs er en slik hendelse. Privatpersoner som mister sine reiser og dermed taper penger, kan da rette krav mot kredittkortselskapet og kreve beløpet erstattet.

SEB er et nordisk finanskonsern som bl.a. utsteder kredittkort som Eurocard og Mastercard til norske banker og kredittytere. Dette er kredittkort som er mye brukt også i forbindelse med kjøp av reiser.

Må være mangler

Tomm Fredrik Olsen leder SEB Kort i Norge, og sier at retten til erstatning gjelder den delen av kjøpet som blir rammet av eksempelvis en konkurs.

Det betyr at utgiftene til selve flybillettene kan bli erstattet, hvis det er flyselskapet som ikke leverer.

Men der kjøpet også omfatter forhåndsbetalt leiebil og hotell som er kjøpt enkeltvis – det vil si ikke som en pakke – er kunden som regel uten krav om dekning etter Finansavtaleloven.

Det er her det økonomiske tapet kan bli stort. Dette er kjøp som svært ofte kan være mye dyrere enn billige flybillettene. Så, går flyselskapet konk vil retten til erstatning ikke gjelde leiebil og hotell.

– Selger av henholdsvis flyreise, hotell og leiebil, vil være ulike parter og der det også foreligger separate avtaler. Dersom et krav mot kredittyter også skulle omfatte ikke-benyttet hotell og leiebil så er forutsetningen etter Finansavtaleloven at det må foreligge mangler ved de tjenestene som selgerne skal tilby, sier Olsen.

«En viss erstatning»

Han sier at for SEB er erfaringen at det i slike tilfeller ikke foreligger noe berettiget krav, fordi både hotell og leiebil kan oppfylle sin del av avtalen.

– Om en forbruker ikke har et krav mot selger, har han heller ikke et krav som kan rettes mot kredittyter, sier Olsen.

Reglene for erstatning er kompliserte, og hos SEB heter det at krav mot kredittkortselskapet etter en konkurs, kan ende med at kunden etter saksbehandling kan ha rett «til en viss erstatning.»

Olsen sier at den normale saksgangen i tilfeller der en kredittkort-kjøpt vare ikke blir levert, vil være at kunden først forsøker å få pengene tilbake fra selger eller får en ny vare:

Finne løsning selv

– Hvis erstatning ikke lykkes og kunden mener han eller hun har krav på erstatning, kan kunden sende reklamasjonen til oss. Vi vil da vurdere saken og refundere kunden kjøpet hvis vilkårene for det er tilstede, sier Olsen.

På SEBs vilkår er det oppgitt at kunden da kan få «en viss erstatning.»

– Vi vurderer alle saker individuelt og forsøker å finne gode løsninger for kunden. Ved reklamasjoner vil vi som kortutsteder normalt sende reklamasjonen videre til kortinnløseren, sier Olsen.

Vil gi dekning

Han sier at det er vanskelig å gi et konkret svar på et generelt spørsmål om størrelsen på erstatningen.

– Derfor skriver vi på våre nettsider at man «etter saksbehandling kan ha rett til en viss erstatning». Hvis et flyselskap går konkurs og du som forbruker har kjøpt billetter som ikke kan brukes med kredittkort, vil du normalt få refundert beløpet, gitt at ikke konkursboet gir deg erstatning, sier Olsen.