Fastholder advarselen mot reiser innen Norge

Regjeringen advarer fortsatt mot unødvendige innlandsreiser. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Regjeringen fastholder advarselen mot å foreta unødvendige innenlandsreiser. Dette kom frem da statsminister Erna Solberg (H) presenterte første del av gjenåpningsplanen tirsdag.

Helsedirektoratet hadde på forhånd anbefalt regjeringen å forsterke advarselen mot reiser innen Norge, men det rådet fulgte regjeringen ikke.

Rådene er basert på innspill fra fagorganene Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI.)

Generell oppfordring

Helsedirektoratet gikk tidligere på dagen ut med det FHI og direktoratet hadde spilt inn overfor regjeringen. Her levnet ikke direktoratet mye tvil om at regjeringen burde forsterke advarselen mot reiser innen Norge.

Reise-advarselen kom fordi de to fagetatene mente det er nødvendig å opprettholde tiltak som forebygger importsmitte over lang tid.

Når regjeringen ikke forsterket advarselen, betyr det at det nå foreligger en generell oppfordring om å unngå alle unødvendige innlandsreiser, spesielt inn og ut av områder med høyt smittepress. Da nevnes sentrale deler av Østlandet og området rundt Oslo kommune.

Regjeringen opprettholder også advarselen om å foreta unødvendige utenlandsreiser. Her heter det kort og godt: Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Kan komme lettelser

Det var ikke ventet at det skulle komme reise-lettelser denne gangen. Det er det derimot ventet neste gang regjeringen kommer med nye gjenåpningstiltak, og det vil da gjelde innenlandsreiser.

Det vil kunne skje om tre uker, men da med den klare forutsetning at effekten er slik man ønsker seg av denne fasen, at smittetrykket i landet går ned.

Hvis også neste fase lykkes, kan det kommer visse lettelser for utenlandsreiser. Da er vi i midten av juni.