FHI jobber med lettelser for reiser til utlandet

Folkehelseinstituttet har startet prosessen med å endre de norske reiserådene til utlandet i lys av økt vaksinering og redusert smitte. Det vil åpne for fritt å kunne reise til utlandet. Foto: Avinor

Siden mars i fjor har norske myndigheter advart mot unødvendige reiser til utlandet på grunn av korona-pandemien og faren for økt smitte. Nå ligger det an til at reiserådene ut av landet blir endret og at mulighetene for å reise på ferie til andre land igjen blir lettet på.

Flere land, bl.a. Danmark, har nå lagt opp til endringer i reisemulighetene fremover hvor restriksjonene for reiser ut av landet lempes på gradvis utover mot sommeren.

Bl.a. vil ferdigvaksinerte dansker og utlendinger kunne reise inn og ut av landet fritt i mange tilfeller, og grunnlaget for å vurdere om et land skal være «rødt» eller «gult» blir endret.

I Norge forbereder vi oss på en liknende prosess:

Flere forutsetninger

– Det er ikke mulig å gi noen dato for når endringene av reisevilkårene vil tre i kraft. Det er knyttet opp mot flere forutsetninger, sier fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, til flysmart24.

I Norge er det FHI som legger grunnlaget for Utenriksdepartementets reiseråd til enhver tid, og Forland sier at det jobber med nye bestemmelser fordi tiden nå har kommet for å åpne mer opp og gi mulighet for økt reising mellom landene.

– Det er naturlig at det vil komme endringer for adgangen til å reise utenlands, både ut fra den bebudede gjenåpningsplanen som regjeringen jobber med og utviklingen av et vaksine-sertifikat for EU, sier Forland.

Kan endres over natten

Det er imidlertid en rekke forhold som må tas hensyn til før døren kan åpnes mer opp for utenlandsturer:

– Her vil ikke minst vaksine-graden i Norge være avgjørende for rådene vi gir, sier Forland som understreker at mye er usikkert og at ting kan endre seg over natten, sier Forland.

Det siste fikk vi et eksempel på tirsdag da vaksinegiganten Johnson & Johnson varslet at mengden vaksinedoser til bl.a. Norge blir sterkt redusert i tiden fremover.

Det kan bety at vaksineringen i Norge blir flere måneder forsinket i forhold til planen FHI har lagt opp.

Smitten hjemme og ute

Uansett jobber FHI videre med sine råd for gjenåpning, som tar utgangspunkt i at stadig større andel av befolkningen blir vaksinert og at det vil gjøre det mulig å lette på reisereglene for bl.a. disse.

Forutsetningene for endringene er imidlertid flere:

«Vaksine-graden i Norge være avgjørende for rådene vi gir»

Frode Forland, smitteverndirektør i FHI. Foto: FHI

– Det dreier seg om smittesituasjonen her hjemme, og også smittenivået i de aktuelle reisemålene. Det vil også være knyttet betingelser til vaksinasjonsomfanget her i landet, og også sykehusberedskapen på de aktuelle reisemålene, sier Forland.

Han minner på at det alltid er en ukjent faktor som kan forskyve all planlegging:

Nye virusvarianter

– Dessuten er det selvsagt også knyttet usikkerhet til endringer i virus-forekomsten, da det kan dukke opp nye virus-varianter som gjør smittesituasjonen mer usikker og som kan føre til at rådene om åpning må utsettes, sier Forland.

De nåværende reiserådene gjelder frem til 15. mai, og der fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav.

Forutsetningen er at landet i så fall har en smittegrad på under 25 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene. Island hadde en slik status for noen uker siden, men er fra forrige uke igjen et rødt land.