Forsinket fra Nord-Norge – skyldte på sandstorm i Spania

SAS-flyet ble kraftig forsinket fra Bardufoss. Det kostet selskapet tusener. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da Oslo-flyet fra Bardufoss ble forsinket med over 4 timer, forklarte SAS det med en sandstorm som herjet på Kanariøyene – fire-fem dager tidligere. Den forklaringen bet ikke flyklagenemnda på, og nå må selskapet betale erstatning til kunde.

Hendelsen hadde sitt opphav i tiden like før korona-krisen, da en sandstorm i flere dager gjorde at fly til bl.a. Gran Canaria ble sandfast og ikke kunne ta av og fly hjem til Norge. Fem fly med besetning ble stående på ferieøyene.

Dette skapte igjen utfordringer for selskapet som da ikke kunne disponere fly og mannskap som planlagt.

Kan ikke forklare

Så. Hvor lenge etterpå skal et flyselskap kunne skylde på en slik situasjon? Kan det forklare at avgangen for et fly fem dager senere kom forsinket av gårde?

Nei, mener klagenemnda som et år etterpå har behandlet ferdig en slik sak og ber SAS betale erstatning i saken.

Flyet skulle gå fra Bardufoss til Oslo om morgenen den 29. februar i fjor. Men flyvningen ble forsinket med 4 timer og 10 minutter.

En av kundene kjente sine rettigheter og satte frem krav om standard erstatning etter EU-bestemmelsene om forsinkelser på 250 euro, tilsvarende 2 500 norske kroner.

Utenfor selskapets kontroll

SAS avviste kravet, og trakk frem sandstorm på Kanariøyene 22 – 24 februar. Selskapet mente sandstorm-faste piloter gjorde at SAS-maskinen ble forsinket denne morgenen. Derfor mente selskapet at kunden ikke hadde krav på erstatning, fordi dette var en situasjon som var utenfor selskapets kontroll.

SAS argumenterte også med at flyene måtte inspiseres av Boeing før de fikk lov til å ta av når stormen hadde lagt seg, noe som førte til ytterligere forsinkelse.

Mange andre fly måtte derfor sendes nedover til øyene i Atlanterhavet for å hente hjem turister. Dette gjorde at det oppsto mangel på personell som kunne settes inn på norske ruter på kort varsel, såkalt standby.

Får være grenser

Et mindretall i nemnda, representantene for reiselivsbransjen, mener SAS sin forklaring er god nok. Det hjelper ikke stort.

Flertallet i klagenemnda faller ned på at det godtar at en sandstorm kan være en årsak som fritar selskapet for å betale erstatning. Men det får være grenser for alt, og derfor mener de at mannskapssituasjonen på Bardufoss-flyet burde ha vært løst innenfor de fire-fem dagene som gikk etter at sandstormen tvang flyene på bakken.

Nemnda mente dessuten at flyselskapet ikke hadde dokumentert at det hadde iverksatt rimelig tiltak for å redusere følgene av sandstormen. – Det er blant annet ikke redegjort for om passasjerer ble forsøkt omrutet til andre selskaper,
og det er heller ikke redegjort for hvordan selskapet har disponert sin besetning, mener nemnda.