Avlyste reisen for sent – det kostet en erstatning

Det var hit reisen skulle gå, til Longyearbyen på Svalbard. Det ble det ikke noe av. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det kan være lønnsomt å vite litt om sine reiserettigheter når det oppstår forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken. En reisende med SAS visste at det gjelder en helt bestemt frist for å melde fra om endringer i flyvingene. Den overskred SAS, derfor måtte selskapet betale erstatning.

SAS skylte på korona-krisen da en flyving mellom Oslo og Longyearbyen på Svalbard ble kansellert i juni sist sommer.

Avgangen var den 15. juni, og den 4. juni tikket det inn en beskjed til den aktuelle kunden at reisen var kansellert. Det var for sent for å unngå å måtte betale erstatning.

Dette er grensen

En EU-bestemmelse sier at flyselskapene må gi beskjed minst 14 dager i forveien om endringer, ellers kan de bli erstatningsansvarlig overfor passasjerene. Bare hvis det ligger helt spesielle forhold bak, kan selskapet slippe unna.

Avlysningen fra SAS kom imidlertid bare 11 dager før, men midt i korona-krisen her i landet. SAS mente derfor at pandemien var en så spesiell situasjon at den fraktok selskapet for erstatningsansvar.

Det mener ikke flyklagenemnda. Mannen klaget nemlig saken inn for nemnda etter å ha fått nei på kravet om erstatning hos flyselskapet.

Må godtgjøre

Nemnda slår fast at 14 dagers-regelen gjelder med mindre flyselskapet «godtgjør at innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet,» som det heter i EU-forordning 261/2004.

Når nemnda i forbindelse med saksbehandlingen ba selskapet redegjøre for hvilken ekstraordinær situasjon det kunne vise til og som skulle gjøre at de ikke trengte å betale erstatning, viste SAS til smittesituasjonen i Europa, UDs reiseråd og regler for karantene.

Lite passasjerer

Dessuten henviste selskapet i sitt tilsvar til flynemnda til at passasjergrunnlaget var meget svakt på denne tiden.

– Dette holder ikke, mener nemnda og skriver i sitt vedtak at SAS’ forklaring er alt for generell og selskapet heller ikke klarer å dokumentere hvorfor akkurat denne flyvningen ble kansellert.

Derfor må SAS ut med 400 euro, rundt 4 000 kroner, i erstatning til kunden.