Krever at SAS og Norwegian ikke sletter bonus-poeng

Forbrukerrådet krever nå at SAS og Norwegian forlenger gyldighetsperioden på kundenes bonuspoeng. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Nå kaster Forbrukerrådet seg med full tyngde inn i striden rundt flyselskapenes bonuspoeng. I en tid hvor flytilbudet ligger nede står mange kunder i fare for å få slettet sine oppsparte verdier. Rådet krever nå at kundene får beholde poengene sine. SAS og Norwegian avviser kritikken.

Rådet har derfor rykket ut med en advarsel til flyselskapene SAS og Norwegian. Situasjonen er at reiserådet til nordmenn er å unngå alle unødvendige reiser. Flytilbudet er på et bunnivå, men bonuspoeng hos flyselskapene går likevel ut på dato.

– Mange måtte avlyse feriene sine på grunn av korona, og en del fikk tilbakebetalt i bonuspoeng med utløpsdato. Det er ennå knapt mulig å reise med fly, og derfor står kundene i fare for å miste store verdier, sier Inger Lise Blyverket, som er direktør i Forbrukerrådet.

Ber om forlenget verdi

Hun har derfor skrevet brev til SAS og Norwegian og bedt dem forlenge levetiden på bonuspoengene.

-Vi står ikke fritt til å reise nå, og da kan ikke flyselskapene nulle verdiene kundene har betrodd dem, sier Inger Lise Blyverket, som er direktør i Forbrukerrådet.

Rådet har tidligere brukt harde ord mot flyselskapene for måten de har opptrådt på overfor kundene sine på.

Vil ikke avklare

Når passasjerene har fått valget mellom å få tilbake verdiene av kansellerte reiser i form av penger eller bonuspoeng, mener rådet at selskapene har manipulert passasjerene til å velge poeng.

Søndag kunne flysmart24 melde at Norwegian ennå ikke har tatt stilling til når kundene skal få tilbake retten til å bruke av sine oppsparte cashpoints. Alle kontoer ble frosset i februar, i forbindelse med omstruktureringen.

Nå er den så godt som avklart. Likevel vil ikke selskapet bekrefte at folk nå skal få bruke av bonuspoengene.

SAS: Har tatt grep

Hos SAS svarer direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen, at selskapet har tatt ekstraordinære grep for at medlemmene i Euro Bonus-ordningen ikke skal miste sine poeng mens flyaktiviteten er så lav som under korona-krisen.

– Alle kunder har fått sin kortstatus forlenget med minst ett år, og mange med to år, til tross for at man ikke har kunnet
reise under krisen. Tidligere i vinter har SAS tilbudt medlemmene mulighet til å bestille sommerens poengreiser med 30 prosent rabatt. Dette gir i praksis utgående poeng tilsvarende høyere verdi, skriver Johansen i svarbrevet til rådet.

Han sier at medlemmer også kan reise for poengene sine også etter grensen på 5 år, billettene må bare bestilles innen fristens utløp mens selv reisen kan foregå inntil ett år senere.

Han legger til at SAS’ og Norwegians bonusprogram er lite sammenlignbare.

Norwegian: Har forlenget

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian stiller seg overfor flysmart24 også noe undrende til kravet om forlengelse av cashpointene:

– Vi har forlenget gyldigheten av poengene et par ganger etter at pandemien brøt ut i mars i fjor. Dette har vært helt naturlig på grunn av de reduserte reisemulighetene. Disse tilbudene responderer kundene på. Da vi sist gang gikk ut med dette tilbudet så vi at den klart største andelen av poengene ble videreført. Vi har derfor allerede utvidet gyldigheten for våre kunders poeng nettopp for å unngå at medlemmene mister verdiene de har spart opp, sier Tuman.

Normal gyldighet på poengene er opptil tre år. Cashpoints må benyttes i det året de er opptjent eller i løpet av de følgende to år, heter det i medlemsvilkårene.

Må vise raushet

Blyverket sier at mange kunder godtok bonuspoeng for å vise solidaritet med selskapene, og at det derfor er på tide at selskapene nå viser raushet overfor kundene sine som takk.

Siden Norwegian er under omstrukturering, er det ingen mulighet for å bruke poengene nå. De har sendt e-post til kundene sine om at de kan forlenge levetiden til poengene dersom de trykker på en knapp.

– Det er selvsagt ingen som vil slette poengene sine. Det er fullstendig unødvendig å kreve at vi skal trykke på en knapp for at de ikke skal fordufte. Folk vil åpenbart beholde verdiene sine, men det er stor risiko for at de mister dem nå, påpeker Blyverket.

Hun tilføyer at en slik epost blir fort borte i epostkassen, forvekslet med reklame, eller glemt. Ved at kundene aktivt må foreta seg noe, mener hun at Norwegian legger opp til at poengene skal nulles.