Flere slipper karantenehotell – kan få bo hjemme snart

Nye regler for innreise fra land i Europa med lav smitte fra torsdag i neste uke. Foto: Avior

Regjeringen endrer fra torsdag i neste uke reglene for hvem som må på karantenehotell etter ankomst fra utlandet. De nye reglene gjør bl.a. at reisende fra Spania trolig innen kort tid vil kunne dra hjem og tilbringe karantenen der.

Dette går frem av de nye retningslinjene som kom fredag. Slik smittesituasjonen er i dag vil de nye reglene gjelde ti land.

I retningslinjene heter det at skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge slik at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på karantenehotell.

Dette er grensen

Regjeringen har satt opp en grense for 150 smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene for land i Europa som blir betraktet som områder med lav smitte. Dessuten må andelen som tester positiv ikke overstige 4 prosent av de som testes.

Spania hadde ved siste oppdatering en smitteandel på 159 personer per 100 000 innbyggere, og landet er på rask vei nedover. Antall positive prøver er 4,8 ifølge norske Folkehelseinstituttet, og den må noe ned. Hvis denne utviklingen fortsetter, er det all grunn til å tro at landet innen forholdsvis kort tid vil innfri alle krav og karantenehotell blir frafalt.

Ifølge smitteoversikten som Folkehelseinstituttet bruker og som flysmart24 har fått tilgang til, er det ikke veldig mange land som innfrir alle krav:

Island, Malta, Romania, Portugal, Liechtenstein og deler av Finland.

Ingen endring

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn.

De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.

Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere.