Munnbind-bruken på fly kan fortsette etter pandemien

Smitteverndirektøren på Folkehelseinstituttet tror munnbind på fly også vil bli bruk etter pandemien. Foto: Lufthansa

Bruken av munnbind på fly har for noen blitt en så innarbeidet praksis at det vil endret nordmenns syn på bruk av munnbind også for fremtiden. Derfor kan bruken fortsette også etter at kravet er blitt fjernet, tror smitteverndirektør Frode Forland på Folkehelseinstituttet.

Munnbind-kravet er en del av flyselskapenes løsning for å kunne selge billetter på alle setene om bord på flyene. Alternativet ville være å ha minst et sete ledig mellom hver passasjer for å ivareta smittevern-hensynet. Det ville selskapene tape penger på.

Det er den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA og luftfartsorganisasjonen IATA som har anbefalt munnbind-påbud for alle om bord, også de ansatte.

Tror det forsvinner

Overfor flysmart24 har IATA gjort det klart at dette rådet ikke vil bli endret med det første, selv om vaksineringen skyter fart i hele Europa smitteomfanget avtar.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en egen veileder for smitteverntiltak i luftfarten, og skriver der at i situasjoner med økt smitterisiko kan det gis egne anbefalinger om bruk av munnbind dersom avstand mellom personer ikke kan opprettholdes.

Smitteverndirektør Frode Forland ved FHI ser at munnbind-påbudet vil bli borte, men at dette nødvendigvis betyr at alle vil slutte å bruke det:

«Begrunnelsen borte»

– Etter hvert som pandemien går over vil nok begrunnelsen for bruk av munnbind bli svakere. Men å sitte lenge på fly fører til nærkontakt med mange man ikke kjenner smittestatus til, sier Forland til flysmart24.

Han mener derfor at munnbind er nyttig når man ikke kan overholde 1-2 meters avstand:

– Spesielt i de områder der ventilasjonen er dårlig og når det er et visst smittetrykk. I mange land i Østen er det tradisjon for å bruke munnbind i slike situasjoner. Kanskje vil pandemien endre på vårt syn på bruk av munnbind på fly og i lignende situasjoner også i framtida? mener han.

Servering tilbake

Et annet smitteverntiltak som flyselskapene har valgt å iverksette, er å kutte ut det meste av servering om bord. Dette for å redusere kontaktpunktene mellom ansatte og reisende mest mulig.

Forland tror at det også på dette punktet kan komme en endring i tiden fremover:

– Ennå er smittesituasjonen i verden svært ustabil. Mange land har de høyeste smittetallene nettopp nå, ikke minst gjelder dette land som India, Pakistan og Bangladesh. Land som har mye kontakt med Norge. Forholdene i luften påvirkes derfor av smittesituasjonen i mange land. For innenlands flyruter kan nok servering gjenopptas på et tidspunkt når de fleste er vaksinert, smittetallene er lave og samfunnet ellers har gjenåpnet for servering og lettet på avstandskravene mellom mennesker, sier Forland.

Ingen salgstralle

Hos SAS, som i likhet med Norwegian stanset salg fra trillevogn etter pandemi-utbruddet i fjor, er det så langt ingen planer om å gjeninnføre normal serverings-service på innenriks ruter.

– Vi avventer fortsatt eventuelle endringer i smittevernveileder for luftfarten før vi gjør noen endringer på dagens praksis, opplyser pressesjef i SAS, John Eckhoff, til flysmart24.

SAS har derimot åpnet opp for mer mat- og drikkeservering på selskapets flyplasslounger.

 – Riktignok er det foreløpig smittevernvennlig servering av porsjonspakket mat. Vi merker en økning i antall gjester dag for dag, så det er tydelig at det er populært at vi nå har startet en forsiktig åpning. Erfaringsmessig kan det fortsatt komme endringer fra myndighetene og vi vil selvsagt tilpasse oss dem, sier Eckhoff.