Spent på om økt trafikk fører til mer bråk på flyene

Korona-pandemien har redusert antall reisende og dermed også antall tilfeller av bråk på fly i Norge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Tallet på tilfeller av bråk på fly i Norge har falt dramatisk siden mars i fjor på grunn av smittevern-tiltakene på flyene. Nå er trafikken på vei tilbake igjen, og det gjør at Luftfartstilsynet er spent på om antall hendelser med urolige passasjerer også vil øke.

I likhet med andre land slet Norge med et stadig økende tilfeller av bråk på fly før pandemi-utbruddet. Flyindustrien i hele Europa hadde iverksatt tiltak fordi den så med dyp bekymring på utviklingen. Det oppsto rene slåsskamper om bord på enkelte fly, noe som satte sikkerheten på fly i fare.

Så kom korona-krisen og da roet alt seg. Færre fly og færre reisende gjorde at tallene på hendelser sank.

Mer enn halvert

Den trenden har holdt seg i Norge. Tall som Luftfartstilsynet presenterer for flysmart24 viser en klar nedgang i tilfeller av bråk på flyene, og episoder som har vært av en så alvorlig grad at de skal innrapporteres til myndighetene.

I det siste hele normalåret for luftfarten, i 2019, var antallet hendelser rapportert ved utgangen av mai på 120 saker.

På samme tidspunkt i fjor var antallet halvert, til 64 hendelser. I år har det i den samme perioden sunket enda mer, til 58 saker.

For hele 2019 var antallet 339 saker, mot 180 i hele fjor.

Berusede passasjerer

Mange av sakene dreier seg om bråk som følge av berusede passasjerer, og krangel om bruk av munnbind.

Nanna Herman Vik er flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet og sier til flysmart24 at det egentlig er vanskelig å sammenligne tallene for de siste årene på grunn av den spesielle trafikksituasjonen korona-krisen har skapt:

– De norske operatørene har hatt veldig lite flyvning, med redusert antall ruter, antall fly, antall crew og antall passasjerer. I tillegg har det ikke vært servering eller salg om bord – hverken av mat eller alkohol. Taxfree-butikker har også hatt veldig redusert åpningstid. Det har gjort at antall rapporter med uregjerlige passasjerer er svært redusert, sier Vik.

Hva skjer nå?

Nå er trafikken i sakte vekst igjen, og det gjør at Luftfartstilsynet er spent på om også tallet på uønskede hendelser på flyene også vil vokse:

– De rapportene som er kommet omhandlet spesielt i begynnelsen om «krangel» om bruk av munnbind og manglende oppfølging av bruk underveis. En del vil ikke etterkomme besetningens pålegg om dette. Videre har det vært en del berusede passasjerer som er kommet fra utlandet og skal videre som har skapt litt bry. Nå blir det interessant å se hvordan dette utvikler seg ved opptrapping av trafikk og tilbake til «normalen», sier Vik.

Voldsom økning

Den norske situasjonen står i kraftig kontrast til hva flyindustrien i USA opplever for tiden, med en voldsom vekst i antall tilfeller av flybråk.

Tall som det amerikanske luftfartstilsynet FAA (Federal Aviation Administration) har lagt frem tallene for perioden etter januar i år, er deprimerende lesning for flyselskapene:

Mens det normalt i denne perioden kommer inn rundt 150 – 200 saker, er bunken vesentlig høyere i år. Til nå har det strømmet inn rapporter om over 2 500 bråk-situasjoner i kabinene.