FHI: For stor smitterisiko med matservering på fly

Flyselskapene i Norge har innstilt all servering, og slik blir det også fremover. Bare på utlandet er det en begrenset service. Foto: Norwegian

Flyselskapene i Norge ivrer etter å få anledning til å selge mat og drikke om bord på flyene i innenriks rute. Det mener Folkehelseinstituttet (FHI) ikke er en god idé.

Både SAS og Norwegian sagt at deres ønske er at de skal kunne servere mat og drikke til sine reisende når smittesituasjonen tillater det, men henviser til at dette ikke blir aktuelt før FHI vurderer dette som forsvarlig. Derfor har selskapene åpnet for begrenset servering på utlandet, men ikke på innenriks-ruter.

Seniorrådgiver for smittevern i FHI, Nina Sorknes, bekrefter overfor flysmart24 at det ikke råder å åpne for alminnelig servering om bord i flyene i Norge:

Slike situasjoner frykter FHI

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker færrest mulig berøringspunkter mellom ansatte og passasjerer, og med servering vil faren for dette helt klart øke, sier Sorknes.

I praksis frykter FHI at dette vil føre til behov for at både ansatte og passasjerer vil måtte bevege seg mer under flyturen:

– Med materservering vil det bli økt bevegelse for de ansatte i kabinen som skal stå for utlevering av varene. I tillegg vil servering av mat og drikke nødvendigvis medføre økt trafikk fra reisende som feks må på toalettet, eller ansatte som må gå frem og tilbake for hente varer fra annet sted i flyet.  Alt dette medfører fare for mer nærkontakt, og det mener vi er uheldig, sier Sorknes.

Ikke forbud

Hun presiserer at fraværet av alminnelig servering ikke er noe FHI har lagt ned forbud mot, men at det er en anbefaling overfor flyselskapene.

Så langt har alle selskap valgt å følge den:

– Vi har hatt møter med de aktuelle partene i luftfarten angående servering og salg av mat om bord og vi har påpekt den risikoen som er forbundet med dette nå. Vi har ikke lagt ned forbud mot dette, men heller anbefalt at serveringen kan skje forut for flyturen med utlevering av ferdig pakket mat før flyturen tar til, sier Sorknes.

Flaskehalser

Smittevern-tiltakene både på flyplassene og om bord i flyene er nedfelt i en egen veiledning som FHI har laget, og som nettopp har blitt justert.

Ingen av de kjente vanlige anbefalingene er blitt fjernet.

Derfor gjelder bl.a. fremdeles en anbefaling om 1 meters avstand mellom folk som oppholder seg på flyplassene, skjerpet renhold, at rutiner for av- og påstigning på flyene organiseres slik at det blir minst mulig kontakt mellom reisende og at det generelt er viktig med tiltak ved flaskehalser der det dannes køer – slik som ved sikkerhetskontroll, passkontroll og mellom skranker.

Krav om munnbind

Sorknes gjør ellers oppmerksom på at det kan oppstå skjerpede regler ved lokale smitteutbrudd, slik det har skjedd ved Oslo Lufthavn nå.

Der har vertskommunen nå innført påbud om å bruke munnbind så lenge man oppholder seg på flyplassen.

– Man må sjekke hvilke regler som gjelder dit man skal. FHI har ikke gitt råd generelle om bruk av munnbind på fly eller i flyplassområdet. EASA derimot har pålagt flyselskapene dette. Det viktigste er å organiserer trafikk på flyplassen og ved ombordstigning og avstigning slik at avstand kan opprettholdes, sier Sorknes.