Vinner frem med flyklager men blir nektet erstatning

Norwegian er blant de selskapene som sier nei til erstatning selv om flyklagenemnda har gitt kunden medhold. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Hvert år opplever mange flykunder å bli nektet erstatning som de ifølge flyklagenemnda har krav på. Flyselskapene kan enkelt og greit velge å se bort fra beslutninger i klagenemnda og si at de ikke betaler kompensasjon, uansett hva nemnda måtte bestemme.

De fleste sakene får en løsning slik nemnda bestemmer. Men ikke alle.

– Vi har registrert 15 saker i 2021 der vedtaket fra Transportklagenemnda avdeling fly ikke er akseptert av tjenesteyter. Så langt i år har nemnda fattet 257 vedtak. I 2020 registrerte vi 65 saker der vedtaket fra nemnda ikke ble akseptert, opplyser daglig leder i Norsk Reiselivsforum, Cecilie Asak Oftedahl, til flysmart24.no.

Gebyr for håndbagasje

Organisasjonen er sekretariatet både for for Transportklagenemnda for fly og Pakkereisenemnda.

Flyklagenemnda offentliggjør alle saker der et flyselskap har nektet å følge vedtakene i nemnda. På den listen finner vi bl.a. Norwegian, som forklarer slik hvorfor de i noen saker ikke vil godta et fellende vedtak.

Det gjaldt bl.a. så å si alle saker rundt den hardt kritiserte praksisen med å veie håndbagasjen til reisende like før ombordstigning, og ilegge et gebyr på vanligvis 750 kroner for alle som hadde bagasje som selv bare veide marginalt over grensen.

Flyklagenemnda ga klagere medhold på løpende bånd fordi den mente at selskapet ikke hadde dokumentert kravet godt nok. Det så Norwegian helt bort fra, og avviste å betale pengene tilbake.

Derfor sier de nei

– I de aller fleste tilfeller følger vi nemndas vedtak eller anbefaling, bortsett fra når vi er prinsipielt uenig i nemndas vedtak, opplyser kommunikasjonsrådgiver Eline Skari i Norwegian til flysmart24.

Norwegian har også avvist nemndas vedtak i flere saker om å tilbakebetale billettutgifter i form av kontanter i stedet for cashpoints.

Dessuten i saker som omfattet betaling for oppgradering på selskapets langruter, der mange kundene mener de har blitt forledet til å betale mye mer for oppgraderingen enn de var forespeilet. Selv om nemnda har ment at reglene var til å misforstå og anbefalte selskapet å tilbakebetale deler av beløpet, har Norwegian sagt nei.

SAS nektet å svare

Nå er det slett ikke bare Norwegian som ikke alltid følger vedtak i flyklagenemnda.

På denne listen finner vi flyselskap som Ryanair, SAS, Vueling, TAP Portugal, Icelandair og KLM. De havnet der av samme grunn som Norwegian – har nektet kunder kompensasjon tross fellende vedtak i nemnda.

SAS havet der bl.a. på bakgrunn av et krav om tilbakebetaling av billetter som kunden mente var avbestilt innen grensen på 24 timer. SAS svarte kunden at pengene var utbetalt, noe kunden mente ikke stemte. Da flyklagenemnda tok tak i saken svarte ikke SAS på nemndas henvendelse om en forklaring, fikk vedtak mot seg, men nektet å betale de 700 kronene tilbake til kunden.

Dette kan bli løsningen

Så, hva gjør en kunde som har fått medhold i nemnda men likevel ikke får erstatningen som vedkommende etter nemndas mening harv krav på?

– Vi har rådgivende vedtak, slik at dersom tjenesteyter ikke følger vedtakene, kan klager ta kontakt med forliksrådet eller tingretten for å følge opp kravet. Vi har også fått tilbakemeldinger fra klagere om at de har fått kravet dekket av sitt forsikringsselskap i tilfeller hvor tjenesteyter ikke har fulgt nemndas vedtak, sier Oftedal.