SAS gir etter – må punge ut med erstatning i 30 saker

Flere hundre tusen ble rammet av SAS-streiken. Nå får de som har krevd erstatning, penger fra SAS - over to år etterpå. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da SAS-pilotene streiket mot eget selskap i 2019, skapte det kaos i norsk luftfart. Selskapet avviste imidlertid alle krav om standard-erstatning fra rammede kunder og mente selskapet var uten skyld i situasjonen. Nå har selskapet snudd.

Det betyr at SAS innrømmer erstatning i rundt 30 krav som ble fremmet som følge av konflikten, og som har vært behandlet av flyklagenemnda.

En avgjørelse i EU-domstolen har vært utslagsgivende for at selskapet nå har endret oppfatning.

Avviser SAS

Streiken blant pilotene lammet mye av virksomheten i selskapet i dagene fra 26. april til 2. mai for to år siden, etter at forhandlingene om en ny kollektivavtale hadde brutt sammen.

Nærmere 400 000 reisende ble rammet.

Når SAS avviste å betale erstatning til reisende, var det fordi selskapet mente at en streik er en ekstraordinær omstendighet som fritar selskapet fra å måtte betale standarderstatning til rammede kunder.

Det har EU-domstolen i etterkant avgjort at SAS ikke har rett i.

Klagene lagt på vent

Klagene skriver seg fra 2019, men har vært lagt på vent hos flyklagenemnda i påvente av avgjørelse i EU.

Lignende krav har vært rest mot SAS i svensk rett, og den var i denne prosessen at EU-domstolen ble bedt om å vurdere saken. Den har så kommet frem til at SAS har plikt til å betale erstatning.

Det bestemte så utfallet i alle sakene også i den norske flyklagenemnda, og SAS blir nå bedt om å betale i alle de 30 sakene.

– Ja, vi følger alle avgjørelser som går på standardkompensasjon i forbindelse med pilotstreiken 2019, sier pressesjef John Eckhoff til flysmart24.

«Ekstremt uheldig»

SAS-talsmannen sier at selskapet oppfatter dommen i EU-domstolen som «ekstremt uventet og uheldig»:

– SAS frykter at beslutningen vil få alvorlige og vidtrekkende økonomiske og arbeidsrettslige konsekvenser ikke bare for SAS, men for alle flyselskaper i hele Europa. Det er viktig å understreke at SAS i samsvar med gjeldende regler har kompensert de berørte passasjerene for ekstra utgifter til nye billetter, reiser, kost og losji som oppsto i forbindelse med streiken. Alle kunder har dermed fått booket om eller kansellert de avbestilte flyvningene. Saken er avsluttet i svensk rettsvesen og SAS betaler erstatning for rettmessige krav, sier Eckhoff.

Får konsekvenser

For flyklagenemnda får EU-avgjørelsen en grei avklaring.

I ett av tilfellene skriver nemnda dette om hvordan disse sakene nå er å forstå. Det gjelder en reise fra Kirkenes til Oslo, som måtte gå med bil til Rovaniemi og så fly til Oslo på grunn av pilotstreiken:

«Transportklagenemnda legger derfor til grunn at pilotstreiken i SAS ikke er å anse som en ekstraordinær omstendighet som vil frita flyselskapet fra å utbetale standarderstatning til passasjerer som fikk sine flyvninger kansellert som følge av streiken. Nemnda anbefaler på bakgrunn av dette at SAS utbetaler 250 euro i standarderstatning til klager.»

250 euro utgjør noe i overkant av 2 500 norske kroner.