Smitterekord i Norge – men antall smittede på fly stuper

Det er påbudt med munnbind på fly i Norge. Dette mener FHI er med på å dempe smittespredningen om bord. Foto: Shutterstock

Mens det er et rekordhøyt smittenivå i Norge som helhet, synker antall smittede på fly – uke etter uke. I løpet av tre uker har smitteantallet blitt redusert med 70 prosent.

Dette viser smittetall som flysmart 24 har fått fra Folkehelseinstituttet. Oversikten omfatter alle registrerte smitte-tilfeller på fly innen Norge, samt til og fra Norge, fra midten av juli.

Oversikten over flysmitte oppdateres kontinuerlig, og offentliggjøres for perioder over to uker.

Utviklingen er helt entydig, og gjør at de som er redde for å bli smittet på fly kan senke skuldrene:

Falt uke etter uke

Etter en smittetopp i den første uken av august, har alle hele uken etter det vist nedgang.

I FHI mener man at de mange smittetiltakene på flyplasser og om bord på fly virker dempende, men at det også er en annen opplagt forklaring:

– Dette henger sammen med sommermånedene og den økte reiseaktiviteten vi observerte i forbindelse med ferien.

Det sier seniorforsker Mohammed Umaer Naseer i Folkehelseinstituttet til flysmart24.

Opp, og så ned

Tallene fra FHI viser at smittetoppen var i den første august-uken. Da ble det registrert 227 smittede på fly her i landet. Da hadde antallet økt fra, 94 og 149 tilfeller, de to foregående ukene.

Etter dette har det bare gått én vei.

Fra toppen i starten av august har antallet sunket til 172 første uken av august, videre 82 og den siste hele uken det er tall for, 71 tilfeller.

FHI registrerer alle smittetilfeller, og det blir gitt beskjed til de som har sittet nær smittede personer om bord om dette slik at de kan være observante på eventuelle korona-symptomer.

Tiltakene virker

Naseer i Folkehelseinstituttet er klar på at smitteomfanget på fly, hvor folk ofte sitter tett, begrenses bl.a. av de smittevern-tiltakene som er innført i luftfarten.

Han mener de ulike tiltakene samlet begrenser smitteutbredelsen:

– Ved stor reiseaktivitet vil det medfølge en større risiko for spredning av smitte. Med de gjeldende regler for innreisekarantene ved ankomst til Norge reduseres denne risikoen betydelig. Pålegg om bruk av munnbind på flyvninger innenlands og utenlands, plassreservasjon og god ventilasjon og utlufting i kabinen. reduserer samlet sett risikoen for smittespredningen også under flyreisen, sier han.

Får varsel

FHI får varsler om alle personer med påvist covid-19 som har reist med offentlig transport. 

Den siste registrerte uken – til og med 5. september – har det vært smittede personer om bord på Norwegians fly på bl.a. ruter fra København, Pristina, Beograd, Barcelona, Tromsø og Trondheim til Oslo, samt bl.a. på avganger fra fra Oslo til Paris, Lisboa, Alta og Evenes.

På SAS har det vært registrert smittede personer på fly på bl.a. avganger fra Berlin, København, Düsseldorf, Trondheim, Bergen og til Oslo, samt på avganger fra Oslo til Kristiansund.