Turistperlen vil at alle skal forhåndsbestille besøk i byen

Til neste år kan besøkende risikere å havne på venteliste når de skal besøke Venezia og Markusplassen. Foto: Shutterstock

Til neste år blir det ikke bare å spasere inn i det som er verdens mest kjente og populære kanalby. Da vil besøkende trolig måtte bestille adgang til byen først og betale en avgift før man slipper inn.

«Venezia blir som et museum,» skriver den italienske avisen La Stampa om det som nå er i ferd med å skje. Kritikerne har en annen oppfatning: «Venezia blir som en fornøyelsespark.»

Bakteppet er imidlertid alvorlig nok: Byen slet med alvorlig overturisme lenge før pandemien. Byens myndigheter har nå bestemt seg for at når turistene er tilbake etter korona-stansen, skal det skje under mer ordnede forhold.

Pumpet inn turister

Horder av turister, rundt 80 000, besøkte den kjente italienske byen hver dag. Enorme turistskip lå tett i tett, og pumpet besøkende inn i byen nærmest uten restriksjoner.

Det fikk Venezias myndigheter til å si stopp for mange år siden. Ulike tiltak for å bremse utviklingen har blitt fremsatt, men like fort utsatt.

Frem til nå. Fra neste år blir det ifølge avisen innført en ordning med elektronisk bestilling av adgangsbillett til byen. Det skal bremse antall besøkende.

Dette blir avgiften

Det blir dessuten innført en turistskatt på mellom 3 og 10 euro, avhengig av tiden på året. De som besøker byen og tar inn på hotell, vil bli fritatt for avgiften. Det samme vi barn under 6 år.

Det er allerede innført innseilingsforbud for cruiseskip, og bare dette regner man med vil lette på turisttrykket i byen.

Pakken med nye tiltak er nå blitt godkjent av byens myndigheter, og er klar til å bli innført fra neste år av.

Klarere vann

Pandemien har gitt Venezia et pusterom. Fraværet av besøkende har vært til stor skade for turistindustrien og alle som er avhengig av besøkende for å beholde jobbene sine.

Men ett forhold har dog vært til det positive: Redusert besøk har ført til at vannet i byens mange kanaler har blitt så klart at det er mulig å se bunnen.

Normalt er vannet forurenset av av den omfattende trafikken, men det gikk ikke lang tid etter nedstengingen i fjor før tingene endret seg til det bedre.

På Facebook ble det lagt ut bilder tatt av lokalbefolkningen som viste fisker som svømte rundt i det vanligvis så ugjennomsiktige vannet.