Overså et viktig vilkår – tabben kostet flere tusen kroner

Kunden mente gitaren ble ødelagt under frakten med Norwegian. Det fikk han ikke medhold i. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Mange opplever å få skadet bagasjen sin når de er ute på flytur. De har også fått merke at det ikke alltid er like enkelt å få erstattet skaden hos flyselskapet. En tabbe mange gjør er å vente med å melde fra om skade.

Da er det fint lite å hente fra flyselskapet, og det nytter heller ikke å gå videre til klageorganene med sake i håp om å få hjelp der.

Det har en reisende fra Oslo til Kirkenes med Norwegian fått erfare. Han tapte flere tusen kroner på å ikke sjekke vilkårene godt nok.

Polstret kasse

Han reiste med flyselskapet og sjekket inn en gitar, som etter sigende lå en polstret kasse og sendt som spesialbagasje. Han hadde betalt 600 kroner for denne frakten.

Da passasjeren kom frem til Kirkenes oppdaget han at gitaren var skadet, og så ødelagt at det ikke var mulig å bruke den mer.

Skaden ble oppdaget først da han kom hjem.

Derfor dro han til flyplassen fire dager senere og presenterte skaden, og krevde at Norwegian skulle betale ham for en ny gitar. Et firma hadde taksert skaden.

Viste til fristen

Han fremsatte et krav på 6 500 kroner mot selskapet, og viste til fristen på syv dager med å melde inn skade på bagasje.

Selskapet avviste kravet blankt, og mente at det ikke var klart at skaden hadde skjedd på selve flyturen.

Det viste så til felles-europeiske bestemmelser som sier at skade skal meldes ved ankomst. Da er det innlysende at skaden har skjedd mens bagasjen har vært i flyselskapets varetekt.

Det er riktig nok en åpning for å melde skade senere og innen syv dager, som passasjeren viste til overfor Norwegian.

Det er et men…

Da inntrer imidlertid en ny og avgjørende forutsetning:

Da er det kunden som har bevisbyrden når det skal avgjøres at skaden skjedde ennå mens bagasjen var et ansvar for flyselskapet, altså under reisen.

Mannen klaget saken inn for Transportklagenemnda for flyreiser, men heller ikke der var det noen hjelp å få. At han la ved bilder av det ødelagte instrumentet, hjalp ikke.

Nemnda konkluderer enstemmig med at mannen ikke har krav på erstatning, og viser til punktet om at det er kunden som har bevisbyrden når erstatningskravet settes frem etter at passasjeren har forlatt flyplassen.

Svarte ikke

Det taler heller ikke til kundens fordel at han ikke svarte på klagenemndas henvendelse til ham hvor de ba ham om en forklaring på hvorfor skaden ikke ble meldt ved ankomst.

Den konkluderer derfor slik:

«Etter nemndas syn burde klager ha oppdaget skaden før han forlot flyplassen og rapportert disse ved ankomstservice. Klager har ikke ført bevis for at de beskrevne skadene oppstod i forbindelse med håndteringen av Norwegian Air Shuttle. Nemnda kan på bakgrunn av ovenstående ikke anbefale at klager gis medhold,» konkluderer den.