Munnbind-påbudet kan fortsette lenge på flyene i Norge

Påbudet om å bruke munnbind på fly kan fortsette i Norge også etter at andre smittevern-tiltak er fjernet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Regjeringen forbereder Norge på en mer normal hverdag om kort tid etter hvert som vaksine-andelen har økt og smitte-trykket går ned. Mange smittetiltak vil forsvinne. Men slett ikke alle.

Påbudet om å bruke munnbind på fly kan fortsette også etter at dette kravet er fjernet på buss og tog.

Det er lokale og nasjonale helsemyndigheter som gir innspill om avvikling av smittevern-tiltakene på kollektivtrafikken.

For luftfarten er det den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA som legger premissene for hvordan flyselskapene skal praktisere smittevern-tiltaket.

Kan fjernes

SAS, Norwegian, Flyr og Widerøe har alle bestemt at de skal følge de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra EASA, og de er uforandret siden i fjor vår.

De går bl.a. ut på å kreve bruk av munnbind, både for mannskap og passasjerer.

– Vi innførte munnbind-påbud den 18. mai 2020, og det er et tiltak som kommer til å gjelde om bord hos oss helt til EASA mener at det kan fjernes, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff, til flysmart24.

Det betyr at selv om lokale og nasjonale helsemyndigheter i Norge måtte gi klarsignal for å fjerne munnbind-påbud på buss, trikk og tog i løpet av høsten eller forvinteren, vil påbudet kunne fortsette om bord på flyene i Norge etter det.

Hele Europa

– Ja, det vil teoretisk kunne skje. Nå vet vi ikke hva EASA tenker om å eventuelt fjerne anbefalingene, men vi vil følge deres råd. Vi ser jo at saken er til kontinuerlig vurdering hos EASA, men de vil nok ta hensyn til smittesituasjonen i hele Europa når de en gang skal revurdere anbefalingen, sier Eckhoff.

Flysmart24 har forsøkt å få en kommentar fra EASA om hvordan organisasjonen vurderer behovet for munnbind-anbefalingen nå, men organisasjonen har ikke svart på våre henvendelser.

Overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikke forskuttere hvor lenge påbudet om munnbind på er riktig å opprettholde.

Oppdaterte råd

– FHI jobber sammen med Helsedirektoratet med det konkrete innholdet i oppdaterte råd når samfunnet gradvis åpner opp og vi skal ha «en normal hverdag med økt beredskap». Hvilke tiltak som blir frafalt og når, kan jeg dessverre ikke si noe om nå utover det regjeringen allerede har gått ut med, sier Iversen til flysmart24.

Eckhoff i SAS sier at det virker som om den store majoriteten av de reisende respekterer og støtter munnbind-påbudet, og at det har vært svært få episoder der pålegget har ført til konflikter om bord.

Alle hadde munnbind

– Nordmenn har vært flinke til å følge rådene de får. Jeg husker godt at jeg tok en flytur den dagen pålegget ble innført, den 18. mai i fjor. Alle hadde fulgt rådet og hadde munnbindet klart når de gikk om bord, sier Eckhoff.

Regjeringen vil ved overgangen til det den omtaler som «En normal hverdag med økt beredskap» fjerne reiseregelen som hindrer utlendinger å komme til Norge. Unntaket er borgere fra tredjeland som ikke er fra såkalte lilla land med lav smitte. Dette er land og områder på EUs tredjelandsliste som på grunn av smittesituasjonen har noe mildere innreiseregler.

Regjeringen vil også komme tilbake til hvilke test- og karanteneregler som vil gjelde ved innreise etter at en mer normal hverdag er et faktum.