Vil skrote passasjer-avgiften på fly en gang for alle

Flyselskapet Norwegian vil ha vekk passasjeravgiften og det for godt. Den har vært fjernet under pandemien. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norsk luftfart sliter tung med virkningene av pandemien, og myndighetene er nå i ferd med å utarbeide en ny nasjonal strategi for næringen. Da kommer det harde angrep på den omstridte passasjeravgiften.

Avgiften ble innført over natten som en del av et budsjettforlik for 2016, men har vært fjernet siden korona-pandemien brøt ut i mars i fjor. Dette var et av hjelpetiltakene overfor luftfarten.

Det nye Stortinget skal ta stilling til om og når avgiften skal gjeninnføres når forslaget til statsbudsjett skal opp til behandling før jul. Både Ap og Sp har i opposisjon vært kritisk til avgiften.

Billig drivstoff

Nå ber Norwegian i et innspill til ny strategi at den omstridte avgiften blir fjernet, og det for godt.

SAS er også kritisk til avgiften men går ikke like langt. Selskapet ber om at fjerningen blir forlenget, uten å angi noe tidspunkt.

Det er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norwegian, Anne-Sissel Skånvik, som fremsetter forslaget om å fjerne passasjeravgiften for godt.

– Flypassasjeravgiften er en fiskal avgift som ble innført i gode tider. Nå er det ikke gode tider i norsk luftfart. Flypassasjeravgiften bør fjernes permanent i sin nåværende form, skriver Skånvik.

Gode priser

Hun mener at dette er tiltak som vil kunne bedre den økonomiske bærekraften i norske flyselskaper, trygge arbeidsplasser og bedre norske selskapers internasjonale konkurranseevne.

I tiden med økende trafikk etter årets sommer, har billettprisene ikke skutt i været, slik mange analytikere hevdet da pandemien rammet som verst.

Skånvik mener der er viktig å redusere flyselskapenes avgiftsbyrde kraftig over en lengre periode:

– Selv om konkurransen er til stede og prisene moderate for kundene, er det likevel også viktig å sikre luftfarten i et større perspektiv, ikke minst med tanke på arbeidsplassene og verdiskapingen i hele landet, mener Skånvik.

Pengene som flyselskapene betaler i passasjeravgift havner i dag i statskassen.

Amnesti

I stedet for det bør overføres til et eget luftfartsfond. Det fondet skal sikre flyselskapene tilgang på kortreist, stabil og bærekraftig flydrivstoff, og slik kunne gi store utslippskutt, mener Norwegian.

– Et luftfartsfond vil styrke norske flyselskapers grønne konkurransekraft, og kan samtidig bidra til å skape norske arbeidsplasser i industrien, mener Norwegian.

Selskapet mener staten bør gi flyselskapene et skatte- og avgiftsmessig «amnesti» en periode for å sikre gjenreisingen etter pandemien.

Et annet tiltak for å hjelpe luftfarten var å redusere momssatsen på flyreiser til 6 prosent. Denne ordningen bør forlenges til flyselskapene har gjenreist seg, mener Norwegian.

Sterk motstand

Det har vært en sterk motstand mot avgiften fra flyselskapenes side, og var angivelig årsaken til at det irske lavprisselskapet Ryanair la ned sin norske base på Moss Lufthavn Rygge i 2016. Det førte igjen til at flyplassen ble stengt.

Avgiften har vært fjernet også i 2021, men vil bli vurdert gjeninnført for budsjettåret 2022.

I 2019 ble avgiften endret til kr 75 for passasjerer med sluttdestinasjon i Europa og kr 200 for passasjerer med sluttdestinasjon utenfor Europa. I tillegg kommer moms på avgiften.

Det betyr i praksis at den betales to ganger for innenriksreiser, men bare én gang for utenlandsreiser fordi den ikke gjelder ved innkommende flyvninger.