Feil rekkefølge på navn i billetten – norsk kvinne avvist

Den norske kvinnen hadde rotet med navnet sitt på billetten. Da sa flyselskapet nei til å ta henne med. Foto: United Airlines

Mange flyreisende har fått erfare at flyselskapene kan føre en streng praksis med å kreve navnet riktig stavet på billetten. Den som har flere navn, gjør dessuten lurt i å sjekke at at navnene er lagt inn i riktig rekkefølge ved bestilling.

Det har en norsk reisende fått erfare etter at vedkommende skulle fly fra USA til Norge. Hun hadde lagt inn navnene sine i feil rekkefølge, slik at navnet på billetten ikke stemte overens med slik navnet sto i passet.

Flyselskapet nektet henne å komme om bord fordi dokumentene, på grunn av feil navnerekkefølge, ikke kunne godkjennes.

Etterlyser skjønn

Hun måtte kjøpe ny flybillett. Hun klaget over å ha blitt nektet ombordstigning overfor flyselskap, men fikk avslag. Senere klaget hun også til flyklagenemnda, i håp om å få et annet resultat.

Passasjeren har ikke bestridt feilen.

Hun syntes imidlertid at flyselskapet burde kunne utvise en viss grad av skjønn i et slikt tilfelle. Derfor mente hun at hun hadde krav på pengene tilbake for billetten som hun ikke fikk brukt. De kostet henne 14 799 kroner.

Nå har også flyklagenemnda gitt flyselskapet fullt medhold, og dermed taper hun pengene for billetten.

Lang reise

Den norske passasjeren skulle ut på en lengre reise. Hun skulle dra fra Dallas til Oslo, og reisen gikk via Chicago og København.

Det var ved avreise fra Dallas at navnefeilen ble oppdaget. Hun hadde med både pass og billetter hvor både fødselsdato og bilde i passet stemte, men altså ikke navnerekkefølgen.

Reisen gikk med United Express og SAS, og det var de ansatte i det amerikanske selskapet som avviste henne på grunn av navnefeilen. United-avgangen fra Dallas til Chicago ble operert av et tredje selskap, Republic Airways.

Eget ansvar

De amerikanske selskapene har ikke gitt uttalelse i saken, men SAS har på generelt grunnlag svart at det er den reisendes eget ansvar å påse at navn blir lagt riktig inn ved bestilling.

Selskapet skriver at det unntaksvis kan være mulig å godta en liten stavefeil, eller at aa er skrevet som å og ikke aa dersom feilen er så åpenbar at den ikke utgjør noen konkret forskjell i navnet.

– Det må åpenbart stilles strenge krav til navn som ikke står i den rekkefølgen de skal i henhold til passet. Det samme gjelder for navn som er enten er tatt bort eller lagt til. Det må for øvrig antas at det er kjent at amerikanske myndigheter og flyplassansatte følger dette regelverket svært strengt. Det er ikke rom for skjønn når det kommer til en
problemstilling som denne, skriver SAS i sin uttalelse.

Kan virke formalistisk

Flyklagenemnda gir ikke den norske kvinnen noen hjelp, og mener i stedet at man selv er ansvarlig for informasjon som blir lagt inn ved bestilling av en flyreise på internett.

Nemnda skriver i sin avgjørelse at dette er myndighetsbestemte regler som flyselskapene ikke har mulighet til å fravike, og at selskapet ikke hadde annet valg enn å nekte henne om bord.

– Nemnda kan forstå at det kan virke formalistisk at klager ikke fikk reise på billetten. I forholdet mellom passasjeren og flyselskapet eller reiseselskapet er det etter nemndas vurdering passasjeren som har ansvaret for å ha korrekte reisedokumenter. Nemnda kan ikke se at hverken SAS eller United kan holdes ansvarlig for at klager ble nektet
ombordstigning, da dette etter nemndas syn skyldtes forhold på klager sin side, heter det.