Gjeninnfører flypassasjer-avgiften etter koronastansen

Norwegian og de andre flyselskapene i Norge har vært motstandere av flypassasjer-avgiften. Nå foreslås den gjeninnført. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Til neste år må reisende både i Norge og ut av Norge betale flypassasjeravgiften igjen. Avgiften har vært borte siden korona-krisens start i fjor. Den foreslås nå gjeninnført for neste år.

Det er i forslaget til statsbudsjett for 2022 fra den avtroppende Erna Solberg (H)-regjeringen at Finansdepartementet nå vil ha avgiften tilbake.

For reiser innen Norge foreslår den på 80 kroner hver strekning. Avgiften ut i Europa skal betales ved utreise. Her ligger forslaget på 214 kroner per passasjer.

Avgift -pluss moms

Det betyr at avgiften innenlands foreslås økt med 5 kroner, mens avgiften ut av landet blir økt med 14 kroner fra sist den var aktiv.

For disse avgiftene er det imidlertid klart at moms kommer på toppen.

Regjeringen mener at avgiften vil tilføre statskassen 1,6 milliarder kroner neste år.

De to partiene i den påtroppende regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har i opposisjon uttalt seg kritisk til avgiften.

Langsiktig hjelp

Passasjeravgiften ble tatt vekk i mars 2020 var dette var da betraktet som en finansiell hjelp til flybransjen. Dette etter at korona-krisen satte de fleste fly på bakken fra andre halvdel av mars i fjor.

Flyselskapene har derimot sagt at fjerningen ikke har gitt de store besparelsene. Trafikken har vært så liten at avgiftskuttet ikke har betydd så mye.

Derfor har luftfarten vært klart på at den virkelige langvarige hjelpen vil være å skrote denne avgiften for godt.

Det vil få stor betydning nå som trafikken tar seg opp og en fjerning kan få betydning.

Å skrote avgiften ble krevd sist da Norwegian uttalte seg om utkast til fremtidig luftfartsstrategi som Samferdselsdepartementet la frem i høst.

Trakk seg

Selskapet var da kategorisk på at det å fjerne avgiften vil være den beste hjelpen til en luftfart i krise, slik selskapet formulerte seg.

Regjeringen forsøkte seg også i fjor med å gjeninnføre avgiften, men da ble forslaget stanset etter en budsjett-enighet i Stortinget.

Avgiften ble innført over natten som en del av et budsjettforlik for 2016, og har vært upopulær både hos flyselskapene og de reisende fra første stund av.

Avgiften var også den dirkete årsaken til at Ryanair la ned sin base på Moss Lufthavn Rygge i 2016, og som førte til at den sivile driften av flyplassen ble nedlagt.