– Dette lover godt for den kommende vinteren

Folk flyr stadig mer, og Avinor tror vi er nærmere normalen neste år. Foto: Avinor

Antall reisende på norske flyplasser er på vei opp. Sist uke var årets topp da høstferien ble avviklet på Østlandet. Men fortsatt er en av to reisende fremdeles fraværende.

Dette tror Avinor vil endre seg til gjennom vinteren og til våren neste år.

– Vi ser at trafikken har tatt seg godt opp den siste tiden, spesielt på utlandet. Dette lover godt for den kommende vinter, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise, til flysmart24.

Smittetiltak fjernet

Vi skal ikke mange måneder tilbake i tid for å finne dager da korona-tiltakene gjorde at de fleste norske flyplasser lignet mer på øde områder enn trafikk-knutepunkter.

Sakte har antall reisende økt i takt med fallende smitte og at smitteverntiltakene har blitt redusert. Det har skjedd både i Norge og ellers i Europa.

For september var økningen på 82 prosent, i forhold til fjoråret. Men det var et fullstendig kriseår, og fortsatt ligger trafikken bare på 45 prosent av det den var i siste normalår – i 2019.

Veien opp har startet

Veien frem til en mer normal situasjon har nå startet, tror Avinors trafikkdirektør:

– Inngangen til sommeren neste år, om vi ser nåværende utvikling fortsette, tror jeg vil bære preg av gode volumer i ferie- og fritidsmarkedet, sier Skallerud Riise.

Han trekker også frem effekten av at mange av smitteverntiltakene, som begrenset folks reiselyst sterkt, nå blir fjernet. Det vil skape ytterligere reiselyst, tror han – gitt at det ikke kommer nye restriksjoner:

– Det er jo en risiko for at det blir gjeninført restriksjoner, spesielt om det dukker opp nye mutasjoner. Men, det er klart at det vil nok være en del treghet i markedet, de fleste har tross alt ikke vært utenlands på 1,5 – 2 år. Det vil ta tid før vi ser normale tilstander, sier han,

Tror på enda mer

Sammenliknet med august økte totaltrafikken ved Avinors lufthavner i september med 12 prosent.

Størst var økningen på utenlandstrafikk, som økte med 14 prosent fra august.

– Det er gledelig at passasjertallene fortsetter å øke, noe som gjenspeiler økt aktivitet i norsk luftfart og at flere og flere kommer tilbake på jobb. Vi forventer imidlertid en enda større vekst i oktober i takt med at de globale reiserådene ble opphevet 1. oktober, sier Skallerud Riise.

Flere ruter gjenåpnes

Antall reisende til eller fra utlandet økte med 263 prosent sammenliknet med september i 2020. I tråd med dette åpnes flere og flere flyruter opp igjen.

– I uke 39 ble det operert 172 utenlandsruter fra Avinors lufthavner, men det er fremdeles godt under 2019-nivået som var på 248 ruter samme uke, sier Riise.