Ulike munnbind-regler skaper forvirring på flyreiser

På flyplassen i Helsingfors er det påbud om å bruke munnbind, også på flyvinger til og fra landet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det er ulike regler for bruk av munnbind på fly og flyplasser. Derfor kan selv erfarne flymannskap nå snuble i hvilke regler som gjelder hvor, spesielt innenfor Skandinavia og Norden.

Blant de nordiske landene er det Danmark og Finland som har de strengeste reglene. Her er det munnbind påbud på alle flyplasser. På noen strekninger også på flyene til og fra.

Selv om smitten øker kraftig i Norge, er det ikke aktuelt å gjeninnføre påbud om bruk av munnbind på Oslo Lufthavn, bekrefter kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker kommune overfor flysmart24. Det er den som fastsetter reglene på Gardermoen, i egenskap av å være flyplassens vertskommune.

Kan komme endringer

– I Gardermoen-regionen generelt er det en anbefaling om å bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom, sier Meyer-Myklestad som likevel åpner for at det kan bli endringer i reglene hvis sentrale organer kommer med nye tiltak:

– Vi følger med på hvilke føringer som kommer fra nasjonale myndigheter, sier han.

For Skandinavia og Norden gjelder ellers ulike regler, og det kan få noen hver til å snuble litt i bestemmelser og geografi:

Tok feil av geografien

På en flyvning mellom København og Helsingfors, som flysmart24 var med på denne uken, hadde reisende på munnbind da de gikk om bord.

Det ble imidlertid opplyst av de kabinansatte, som selv ikke brukte munnbind, at munnbindpåbudet ikke gjaldt den flyvningen «fordi den var inter-skandinavisk.»

De fleste om bord beholdt likevel munnbindet på fordi reisen gikk utenfor Skandinavia, som Finland ikke er en del av. Landet er en del av Norden.

Ulik praksis

– Det har dessverre blitt gitt feil beskjed her. Vi har ikke krav om masker om bord i flyvninger i Skandinavia, men for alle øvrige flyvninger. Dermed skulle det vært benyttet masker i Helsingfors-flighten fra København, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til flysmart24.

Også på flyplassene er det ulik praksis. I Oslo og Stockholm er det ikke påbud om bruk av munnbind.

Munnbind-påbudet gjelder ikke på flyet fra eksempelvis Oslo til København, men så snart man er inne på terminalen i Kastrup skal alle ha det på fordi det er en lokal bestemmelse der.

Ikke påbud

Det gjelder også i Helsingfors, der påbudet blir gjennomført med strenge regler og der det ikke går mange minuttene mellom hver gang det blir minnet om påbudet over flyplassens høyttaleranlegg.

Påbudet gjelder på flyplassen, men ikke utenfor flyplassen. Det var det mange som flysmart24 snakket med i Finland, som susset over.

Det er heller ikke påbud om bruk av munnbind på flyplassen i det fjerde nordiske landet, Island. På flyene vil det være samme reglen som til Finland, altså påbud.

– Vi har ikke et direkte påbud om å bruke munnbind på Keflavik, men vi oppfordrer likevel reisende om å bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde avstand, sier informasjonssjef Gudjon Helgasson i Isavia til flysmart24.