Ny dragkamp om den norske passasjer-avgiften på fly

Skal flyreisende i Norge betale passasjeravgift i år? Det spørsmålet er ennå uavklart. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Spørsmålet om passasjeravgiften på fly skal innføres for hele 2022 er ennå ikke avklart. Saken har blitt en del av den politiske dragkampen mellom regjeringen og støttepartiet SV.

Etter at regjeringen la frem forslag om å fjerne avgiften for første halvår av 2022, har SV protestert og gjort det klart at partiet ikke ser dette som noen prioritert avgiftslettelse.

Nå mener NHO Luftfart at det må komme en avklaring i saken, og at den må bli at avgiften ikke blir innført fast igjen.

Behov for lettelser

– Med de siste smitteverntiltakene er det snarere behov for ytterligere avgiftslettelser enn å gjeninnføre nye og økte avgifter slik SV åpenbart ønsker, sier adm. dir. i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, til flysmart24.

På grunn av den vedvarende korona-krisen i luftfarten hadde regjeringen lagt opp til å frita luftfarten for avgiften det første halve året i 2022.

Dette forslaget har imidlertid SV skapt ny usikkerhet rundt, og nå blir saken i stedet avgjort gjennom forhandlinger i Stortinget.

Håper på løsning

Samferdselsminister  Jon-Ivar Nygård (Ap.) sier til flysmart24 at han håper at avgiftsfritaket skal kunne gjennomføres som planlagt:

– For oss handler det om å trygge arbeidsplassene til folk, noe jeg vet at også SV er opptatt av. Hvilke tiltak regjeringen vil foreslå utover det som allerede er varslet er det for tidlig å si noe om. Jeg håper uansett at våre partier på Stortinget kan finne fram til gode løsninger sammen, sier Nygård.

Han mener den nye pandemi-krisen gjør ytterligere støttetiltak for luftfarten nødvendig:

«Dramatiske tilstander»

– Ja, etter at vi fikk til et budsjettforlik i Stortinget har vi fått en ny omdreining i pandemien med nye smitteverntiltak. Det gjør at luftfarten opplever dramatiske tilstander. Da må vi som regjering legge frem konkrete forslag for å avhjelpe situasjonen. Så blir det opp til Stortinget å behandle saken i løpet av januar, sier Nygård.

Sjefen for NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, ser med bekymring på at spørsmålet om avgiften skal utsettes, har blitt en del av det poliske spillet:

– Bransjen ber ikke om økonomisk kompensasjon. Vi ber om et likeverdig og levedyktig skatte- og avgiftsnivå som gjør at norsk luftfart kommer noenlunde helskinnet gjennom pandemien. Slik kan vi opprettholde norske arbeidsplasser i denne bransjen på sikt. Det må jo være viktig for SV også, sier Lothe.

Krisen

Han sier at krisen på langt nær er over for flybransjen. Den har tvert imot fått et nytt tilbakeslag etter at den nye omikron-varianten dukket opp før jul:

– Nå holder folk seg hjemme og flytrafikken vil ligge lavt gjennom vinteren. Og usikkerheten for den viktige sommerperioden øker. Da blir det helt feil medisin å gjeninnføre en økt flypassasjeravgift, og samtidig øke stort sett alle andre skatter og avgifter for norsk luftfart, slik regjeringen gjør med blant annet med moms, CO2 avgift og luftfartsavgiftene, sier Lothe.