Lockout i flystreiken – kraftig press for en løsning

Fra natt til søndag blir det helt slutt på vedlikeholdet av flyene til SAS, Norwegian og Widerøe etter at NHO har varslet lockout. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Streiken blant litt over 100 flyteknikere har tatt en dramatisk vending tirsdag ettermiddag. Arbeidsgiversiden ved NHO og NHO Luftfart har varslet lockout fra natt til søndag.

Det betyr at samtlige medlemmer av Norsk Flytekniker Organisasjon, som er omfattet av dette oppgjøret, vil bli utestengt fra sine arbeidsplasser fra dette tidspunktet.

Dermed vil alt ettersyn og vedlikehold på flyene til SAS, Norwegian og Widerøe stanse helt opp.

Kan bli lønnsnemnd

Det kan skape en situasjon der regjeringen kan finne grunnlag for å gå til tvungen lønnsnemnd.

I tillegg til å true liv og helse, kan lønnsnemnd også brukes hvis vitale samfunnsinteresser er truet. Lockouten omfatter også 20 ansatte som drifter ambulanseflyene i Norge.

Tidligere regjeringer har grepet inn i streik blant bl.a. flyveledere med nemnd.

En streik vil normalt bli avsluttet i det vedtaket om tvungen lønnsnemnd blir kunngjort for partene.

Lockouten trer i kraft natt til søndag 26.juni, og etter dette kan altså ikke flyteknikere som ikke allerede er i streik, gå på jobb.

Krever 60 kr timen

– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO i en pressemelding.

Flyteknikerne har krevd en lønnsøkning på 60 kroner timen, mens for eksempel oppgjøret for de bakkeansatte organisert i Fellesforbundet tirsdag endte med en avtale om 4 kroner timen.

Legge press

Flyteknikerne har et krav som vil innebære en årslønnsvekst på 17-18 prosent, mens det øvrige arbeidslivet forholder seg til frontfag-rammen på 3,7 prosent.

Almlid legger ikke skjul på hva målet med lockout-varslet er:

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier Almlid.

NHO skriver at flyteknikernes streik rammer mange pendlere og mange reisende ved inngangen til ferien. NHOs lockout trer i kraft natt til søndag og vil ikke påvirke flytrafikken før det.

Rammen for årets lønnsoppgjør er 3,7 prosent, en ramme som danner normen for alle yrkesgrupper.

– Når flyteknikerne ber om en lønnsøkning på 17 prosent, er det med andre ord milevis over alle andre. NHO har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske frontfagsmodellen bevares, mener Almlid.

Hardt rammet

– Streiken blant flyteknikerne kommer på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og i flybransjen. Dette er en bransje som har vært svært hardt rammet av pandemi og krig i Europa, og streik er det siste den trenger. Streiken rammer i tillegg både reisende og norske bedrifter, sier Almlid.

Han kommenterer også flyteknikernes argumenterer for mye høyere lønn grunnet mangel på folk, og sier dette:

– Det er for tiden stor mangel på arbeidskraft generelt i Norge, men vi må fortsatt føre en ansvarlig lønnspolitikk. Vi kan ikke gi 17 prosent mer i lønn til alle. Det vil sette arbeidsplasser i fare, føre til galopperende priser, stort press på renten og knekke norsk økonomi. Dette er ikke landet tjent med, sier han.