Flyet forsinket – da kunde klaget ble forklaringen endret

Passasjerene kom over seks trimer forsinket til flyplassen i Spania. Da krevde de erstatning fra SAS. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da det norske reisefølget skulle fly med SAS fra Oslo til Alicante, ble de offer for en kraftig forsinkelse. Det gjorde at de kom 6,5 timer senere enn planlagt frem til sitt spanske feriemål.

Da de klaget og ville ha erstatning i henhold til EUs regelverk, fikk de avslag. Selskapet forklarte forsinkelsen med at den skyldtes stort sykefravær blant de kabinansatte.

Da kundene svarte med at sykdom blant ansatte ikke fritar selskapet for erstatningsansvar, dukket en helt annen forklaring opp.

Skullevært blant de første

Nå har flyklagenemnda sett på saken, og gir kundene full medhold. Det betyr at de to har krav på en erstatning på 400 euro hver. I norske kroner blir det 8 000 kroner.

Flyvningen skulle egentlig ha tatt av som et av de første avgangene denne morgenen, men flyet kom ikke på vingene før over seks timer senere og landet først 16.05. Det var 6,20 timer etter ruteplanen.

Det norske reisefølget mente at dette var en situasjon som gjorde at de var berettiget til EUs standard-erstatning. Den gis til reisende som blir mer enn 3 timer forsinket, og der flyselskapet kan sies å ikke ha gjort nok for å unngå forsinkelse.

Se endret forklaringen seg

Når SAS avviser kravet, henviser selskapet til at dette var en periode med uvanlig stort fravær blant de kabinansatte, siden dette var i den siste pandemi-perioden i Norge. Derfor, mente SAS, hadde de to ikke krav på erstatning.

Da kundene protestere og påpekte at sykdom blant ansatte ikke blir ansett som en god nok forklaring til å unngå å måtte betale erstatning til kundene, kom en ny forklaring:

Nå het det at forsinkelsen skyldtes streik blant bakkemannskapene. Det, mente selskapet, var en årsak som var en så ekstraordinær omstendighet at den kvalifiserte for at det slapp erstatningsansvar.

Selskapet taust

Da flyklagenemnda tok fatt i saken, ba den SAS om å uttale seg om saken – slik praksis er før en tvist blir avgjort.

SAS svarte aldri nemnda, som da behandler saken ut fra den kunnskap den har fra klagerne og den informasjonen de har fått fra selskapet.

På denne bakgrunn ga klagenemnda de reisende fullt medhold.

Nemnda konkluderte med at streik blant bakkemannskap kan være en forklaring som er god nok for å slippe erstatning.

Motstridende

Side selskapet ikke svarte mente den at SAS dermed ikke hadde godtgjort at konflikten var en god nok forklaring.

– At SAS har gitt klager en forklaring via e-post innebærer ikke at SAS har dokumentert at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter. Flyselskapet har i tillegg gitt motstridende forklaringer, ved å først si at forsinkelsen skyldes usedvanlig sykdom i crewet, for så å begrunne forsinkelsen i streik blant bakkemannskapet, konkluderte nemda som ber SAS utbetale 800 euro til Spania-farerne.