Ny reiseundersøkelse: Prisene vil bli presset ned

Høyere utgifter for nordmenn gjør at de fleste har hentet frem sparekniven. Men feriereisen vil de fleste beholde. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Nordmenn flest har blitt tvunget til å kutte mange av dagens utgifter for å dekke inn økte kostander på lån, strøm, mat og drivstoff. Men reisene vil mange helst ikke kutte ut.

Reisetopp Terje Berge i Finn Reise har også en god melding: – Prisene vil holde seg gunstige for å stimulere etterspørselen.

Den fersk befolkningsundersøkelsen som Norstat har utarbeidet for Schibsted-konsernet ble tatt opp i slutten av august.

Den har dermed med seg de foreløpig siste rentehoppene, og de økonomiske analysene som varsler om kraftige økte utgifter og skyhøye priser på energi og matvarer i tiden fremover.

Forsterket trend

Undersøkelsen viser at nordmenn allerede har tatt frem sparekniven, men at feriereisen er noe vi helst ikke vil droppe. Fire av ti som har vært på utenlandsferie i år sier at de allerede planlegger neste sommerferie.

– Ferier, opplevelser og sparing er noe av det siste som kuttes fra familiebudsjettet. På Finn Reise er den totale trafikken godt over det nivået vi hadde i 2019, som var det siste hele normalåret før pandemien, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge.

Vil ikke binde opp

Til flysmart24 sier han at en annen trend derimot har bestått og forsterket seg i den norske befolkning. Vi bestiller reisene tettere opp mot avreise enn før:

Over 50 prosent svarer at de vil vente med å binde opp store summer for å dekke opp ferierereiser langt frem i tid.

Størstedelen av brukerne har en kortsiktig planleggingshorisont, og søker og booker innenfor de neste tre månedene.

Prisene vil holde seg

Den trenden tror Berge vil fortsette, og at det også har sin innvirkning på prisene folk må betale for å reise:

– Ja, trenden med at folk flest bestiller sent og nærme avreise gir flyselskapene utfordringer. Det gjelder spesielt nå som sommersesongen er over. Vi forventer at prisene holder seg nede på gunstige nivåer for å stimulere etterspørselen, sier Berge til flysmart24.

Når beslutningen om å opprettholde reiseplanene er gjort, er nordmenns valg av reisemål svært tradisjonelt.

Hit vil nordmenn dra

– Våre data viser tydelig hvor tradisjonelle folk flest er med hensyn til hvor de reiser ut av landet på sommeren. På pakker er det Spania, Hellas, Tyrkia, Kroatia, Kypros og slik har det vært så lenge Finn Reise har eksistert, sier Berge.

«Vi forventer at prisene holder seg nede på gunstige nivåer»

Terje Berge. Foto: Finn Reise

Han tror den fremtidige reiseaktiviteten også vil skje etter tradisjonelt mønster:

–  I høst har jeg mest tro på Spania, men Thailand blir også spennende nå som restriksjonene er borte. Vi ser på våre data at nordmenn bestiller meget tradisjonelt så tror på de vanlige til neste år, Spania, Hellas, Kroatia og ikke minst Tyrkia som er blitt så billig på grunn av billig valuta, sier han.