Fikk ikke sitt reserverte sete – flyselskapet må betale

Mannen hadde bestilt sete på første rad på SAS-flyet der benplassen er god. Det fikk han ikke. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Passasjeren skulle reise med SAS fra Barcelona til Oslo, og kjøpte av helsemessige årsaker billett helt foran i flyet for å kunne sitte best mulig. Dagen han skulle reise, ble han flyttet til en annen plass.

Mannen hadde kjøpt billett på det han omtaler som business class, som hos SAS i praksis vil si SAS Plus. Dette er «business-tilbudet» så lenge man reiser innen Europa.

– Dette kan skje i enkelte tilfeller og vi forstår at det kan være frustrerende for kundene, sier pressesjef i SAS i Norge, Tonje Sund, til flysmart24.

Foran turen hadde han reservert sete 1C som han av helsemessige årsaker måtte ha. Dette setet gir normalt stor benplass.

Hadde legeerklæring

Overraskelsen var derfor stor da han på avreisedagen så at SAS hadde flyttet ham bakover i kabinen, og til et sete som ikke innfridde behovet mannen hadde.

Han forsøkte derfor å få tilbake sitt reserverte sete da han kom om bord, men til ingen nytte. Det løste heller ikke saken for ham at han kunne legge frem legeerklæring i sakens anledning.

Etter reisen krevde mannen å kompensasjon fra SAS fordi han ikke fikk det tilleggsproduktet han hadde betalt for.

Gir mannen rett

Til tross for at han sendte minst 10 eposter til SAS, fikk han ikke svar.

Derfor sendte han klagen videre til flyklagenemnda, som heller ikke har fått noe tilsvar fra selskapet.

Nemnda har likevel sett på mannens sak, og gir han medhold i at han har krav på en kompensasjon. Nemnda setter denne til 500 kroner.

En fordel

Nemnda mener at det å kunne velge sete er en fordel ved å fly business.

– Andre ganger betaler man ekstra for fritt kunne velge seter. Sete på første rad er typisk et sete som et selskap kan ta betalt for. Nemnda mener derfor at setevalget har en økonomisk verdi, og at klager ikke har fått den tjenesten han kjøpte, skriver nemnda og fastsetter verdien skjønnsmessig til 500 kroner.

Tonje Sund i SAS forklarer at setebytter kan skje, og at det er flere hensyn som kan ligge bak:

Ber folk ta kontakt

– En årsak kan være flybytte med et ulikt antall seter enn på det flyet som opprinnelig var satt opp på ruten. Da blir plassfordelingen også endret. En annen kan være vektfordeling i flyet. Det gjøres en vekt- og balanseberegning før avgang der man tar hensyn til hvor bagasje og frakt ligger i lasterommene på flyet. For at det balansepunktet skal være optimalt, så kan det være behov for å flytte passasjerer og man kan oppleve få tildelt et annet sete enn opprinnelig valgt eller ønsket. Det kan også oppstå ting tett på avgang, som gjør at et gitt setet må reserveres, men det er svært sjelden. Det å kunne sitte lengst foran i flyet er for mange en klar fordel med SAS Plus, så vi oppfordrer til å ta kontakt med oss på kundeservice dersom det blir endringer i siste liten på en slik setereservasjon, sier Sund.