Kabin-oppgjør – flere uker før ny SAS-streik er mulig

Det kan fortsatt bli streik blant de kabinansatte i SAS. Meklingen pågår uten tidsfrist. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Meklingen for de ansatte i kabinen hos SAS skal gjenopptas. Det er fortsatt fare for at situasjonen kan utløse en ny streik i selskapet. De som sitter med SAS-billetter i den nærmeste tiden og frykter at de skal bli rammet av en SAS-konflikt, kan senke skuldene. En streik ligger uansett flere uker frem i tid.

SAS er inne i selskapets kanskje verste krise noen gang. Derfor vil en ny konflikt med kansellerte flyvninger og kaos før i tiden før jul være en katastrofe for selskapet.

Både de kabinansatte og SAS holder kortene tett til brystet om den meklingsprosessen som partene er inne i nå.

Parat: -God dialog

– Dialogen er god. Vi har avtalt nye møter men det er ikke satt noen frist, skriver lederen for SAS Norge Kabinforening, Martinius Røkkum i en tekstmelding til flysmart24. Foreningen er tilknyttet Parat som mekler sammen med LO-tilknyttede Norsk Kabinforening.

Like forbeholden er pressesjefen i SAS i Norge, Tonje Sund:

– Av respekt for meklingen og prosessen ønsker ikke vi å gi noen kommentarer nå. Men vi har tro på en god løsning for alle parter, sier Sund.

Streik først i desember

Hvis meklingen skulle ende uten ny avtale mellom SAS og de ansatte, vil en eventuell streik først kunne starte først 14 dager etter at de ansatte har varslet plassfratredelse. Dette er en lovpålagt varsling.

Så langt har ikke de ansattes organisasjoner varslet plassfratredelse eller noen dato for det.

Gitt at partene vil fortsette den frivillige meklingen en tid fremover, vil en streik i SAS derfor ikke kunne bryte ut før i desember.

Partene er inne i det som er en frivillig mekling. Derfor setter de sine egne tidsfrister for når en avtale må være i havn.

Samme som pilotene

En avtale skulle vært i havn sist torsdag. Det skjedde ikke.

Derfor er det avtalt ny mekling, uten at tidspunktet for dette blir oppgitt.

Utgangspunktet er imidlertid den samme som for pilotene, der oppgjøret i sommer endte i en 15 dager lang streik som kostet selskapet 1,4 milliarder kroner.

Mange vanskelige temaer

I likhet med pilotene er det ikke bare årets lønnsoppgjør om kroner og ører som skal i havn, men også kabinpersonalets bidrag til å kutte kostnadene i SAS varig.

– Det er mange vanskelige temaer siden dette både er en ordinær kollektivforhandling og drøftelser om SAS sitt spareprogram, skriver Martinus Røkkum til flysmart24.

SAS er fremdeles inne i en konoursbeskyttelses-situasjon i USA, og den er ventet å vare til langt ut i neste år.

Skal kutte milliarder

Situasjonen for SAS er at selskapets spareplan, kalt SAS Forward, legger opp til at selskapet skal kutte gjeld og skaffe seg ekstra kapital for å satse videre.

Selskapet håper å omgjøre 20 milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer. I tillegg skal selskapet redusere sine årlige kostnader med 7,5 milliarder kroner og hente inn 9,5 milliarder kroner i ny kapital.

Det er denne kostnadsbesparelsen de ansatte også må ta sin del av. En avtale med pilotene kom i stand etter en opprivende streik i juli. Nå er det de kabinansattes bidrag som det mekles om.