Flyr rundt med ødelagte seter – får ikke reservedeler

Det britiske flyselskapet British Airways har opplevd en rekke mekaniske feil på sine A380-fly. Det skaper økende frustrasjon og irritasjon både hos ansatte og kunder. Foto: Nick Morrish/British Airways

Flere flyselskaper opplever nå en kraftig økning i mekaniske feil på fly som sto lagtidsparkert under pandemien. Det er store problemer med å få tak i resevedeler.

Dette skaper problemer for flyselskapene, som ikke får utnyttet flyenes kapasitet fullt ut. Det påfører dem betydelige økonomiske tap.

Ifølge nettstedet Paddle your own kanoo, som har god innsikt i flybransjen, knytter problemene seg til verdens største passasjerfly, Airbus A380. Feilene er imidlertid ikke av en slik karakter at går bekostning av sikkerheten.

Blir ikke reparert

Det dreier seg derimot om feil inne i flyene som ikke blir reparert.

Blant annet skal British Airways nå har rundt 50 seter i business class på A380-flyene som er ødelagt. De blir heller ikke blir reparert og selskapet flyr følgelig rundt med mange seter som de ikke kan selge. Selskapet får rett og slett ikke tak i reservedeler.

Også utstyret som skal kjøle ned matvarer på flyene har streiket, og de ansatte blir nødt til å bruke tørris som en midlertidig løsning.

Problemer er det også med underholdningssystemet om bord, som streiker. Alle manglene sies å skape en økende irritasjon hos kunder og ansatte.

Bytte nødskliene

For kort tid siden ble det kjent at flyselskap med A380 i flåten, og som har fly som sto langtidslagret under pandemien, blir bedt om å skifte ut nødskliene. Dette på grunn av systemfeil som har oppstått ved lang tids lagring.

Også andre selskap har, ifølge nettstedet, opplevd problemer med sine A380 etter at de har blitt satt i trafikk etter pandemien.

Bl.a. gjelder dette australske Qantas som også har registrert et uvanlig høyt antall mekaniske feil på flyene.